Πατέρας:   
Αντώνιος Λιανής του Νικολάου, 1814  #4956.
Μητέρα:   
Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822  #4277.

12345
Γεώργιος Λιανής του Αντωνίου, 1852  #4959.
1) Αντώνιος Λιανής του Γεωργίου, 1880
 #4963.
2) Θεμιστοκλής Λιανής του Γεωργίου, 1893
 #4964.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Λιανής ή Αμολοχίτης του Ιωάννη,

4955

Αντώνιος Λιανής του Νικολάου, 1814

4956

Γεώργιος Σύμπουρας του Ανδρέα,

4486

Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822

4277