Φ

1

1854

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη") #2004

γάμος 1883

1861

Δουλμπέρη Ειρήνη (Ερηνιώ) του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Ροΐδης ή Δουλμπέρης Δημήτριος") #3054

D

 

 

 

D, D, D,

 

 

 

Φ

11

1884

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2466

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D, D,

L

 

Φ

12

1886

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #3512

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

«Μπόζος» ήταν το παρεπώνυμο του παππού του, Δουλμπέρη Δημήτριου του Ιωάννη (113)

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το θάνατο του στον Β’Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλοίο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΛΜΑΣ»

D, D, D, D,

 

Φ

13

1891

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Νικολάου #3276

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ, Φ

D

 

Φ

14

 

Μπουκουβάλα Βιολάντη του Νικολάου #2016

 

 

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11

1884

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2466

γάμος 1913

 

Μπεγλέρη Εριφίλη του Χρήστου (Κοκώνα) (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου") #2458

info

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1914

Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου #1401

 

 

info

 

 

112

1916

Μπουκουβάλας Χρήστος του Αντωνίου #2489

 

 

info

 

 

113

1919

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου #2490

 

 

info

 

 

114

1921

Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου #2491

 

 

info

 

 

115

1924

Μπουκουβάλα Μαρίκα  του Αντωνίου #1700

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

D,

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

111

1914

Μπουκουβάλας Νικόλαος (Νικολής) του Αντωνίου #1401

γάμος 1952

 

Χαζάπη Αδαμαντία του Κωνσταντίνου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #209

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1111

 

Μπουκουβάλα Κοκόνα του Νικολάου  #220

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

D,

 

Φ

1112

1958

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Γλυνός Δημήτριος του Λεωνίδα #2494

 

Μπουκουβάλα  Κοκόνα του Νικολάου #220

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

11111

 

Γλυνός Χρήστος του Δημητρίου

 

 

απεβ. 2019

 

 

11112

 

Γλυνός Λούης του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1112

1958

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Νικολάου #2493

 

Βουγιούκα  Βασιλική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11121

 

Μπουκουβάλα Αδαμαντία του Αντωνίου

 

 

 

 

 

11122

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1916

Μπουκουβάλας Χρήστος του Αντωνίου #2489

 

Μανδαράκα Φιλιώ του Νικολάου (από τη Βουρκωτή) #2498

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Χρήστου  #2499

 

 

Φ, Φ

L, L, L,

 

Φ

1122

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Χρήστου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Χρήστου #2499

 

Αγγλίδα σύζυγος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11211

1989

Μπουκουβάλας Αλέξανδρος - Χρήστος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

11212

 

Μπουκουβάλα Chloe - Φιλιώ του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

113

1919

Μπουκουβάλας Γεώργιος του Αντωνίου #2490

 

Χαρχαρού Μαρουλίτσα (Λίτσα) του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #2504

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

Μπουκουβάλα Δήμητρα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

 

… (σύζ. από Γαλλία)

 

Μπουκουβάλα Δήμητρα του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11311

 

Nicolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

114

 

Μπουκουβάλας Ευάγγελος του Αντωνίου #2491

 

Σπανοπούλου Ελένη του Αθανασίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #2506

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ευαγγέλου #2274

 

 

L, L

 

 

1142

 

Μπουκουβάλα Εριφίλη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

 

Κουτσούκος Ιωάννης του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Μιχαήλ του Νικολάου") #49

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ευαγγέλου (πρώτος γάμος της)  #2274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

115

 

Εξαδάκτυλος Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Εξαδάκτυλος Ιωάννης του Πέτρου") #491

 

Μπουκουβάλα Μαρίκα  του Αντωνίου #1700

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

12

1886

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #3512

γάμος 1917

 

Σύμπουρα Ασημιώ του Σταματίου (Πιποντή) (βλέπε δέντρο "Σύμπουρας Σταματέλος του Νικολάου")  #3509

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

121

1918

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου (Μπόζος)  #795

 

 

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Φ, Φ, Φ, Φ

D, D, D, D,

 

Φ

122

 

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Δημητρίου #3805

 

 

Φ,  Φ

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

121

1918

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου #795

 

Κυρτάτα Μόσχα του Φιλίππου (βλέπε δέντρο "Κυρτάτας Γκίκας του Δημητρίου") #497

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1211

 

Μπουκουβάλα Ασημίνα του Νικολάου

 

 

απεβίωσε νήπιο από ατύχημα

 

Φ

1212

 

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #501

 

 

Απεβ. 2012

Φ, Φ

D,

 

 

1213

 

Μπουκουβάλα Ασημίνα του Νικολάου #502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1212

 

Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (Μπόζος) #501

 

Τζουμέζη Μυρτιά του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Τζουμέζης Θεοδόσιος") #1708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12121

 

Μπουκουβάλα Παρασκευή του Δημητρίου

 

 

 

 

 

12122

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1213

 

Μπέης Αντώνιος του Βασιλείου (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #1711

 

Μπουκουβάλα Μίνα (Ασημίνα) του Νικολάου #502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

122

 

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Δημητρίου #3805

 

Μπουλμέτη Διαμάντη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #3804

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Μπουκουβάλας Χρήστος του Ιωάννη #1437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1221

 

Μπουκουβάλας Χρήστος του Ιωάννη #1437

 

Χαζάπη Ειρήνη του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο «Χαζάπης Ιωάννης») #309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12211

 

Μπουκουβάλας Αλέξανδρος του Χρήστου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

13

1891

Μπουκουβάλας Ιωάννης του Νικολάου #3276

γάμος 1921

1900

Μπέη Ειρηνούλα του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπέης Νικόλαος") #3275

Φ

 

 

 

 

 

 

 

D

131

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ιωάννη #1389

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

Φ

132

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Ιωάννη #3277

 

 

Φ, Φ,Φ, Φ, Φ, Φ

 

Φ

133

 

Μπουκουβάλα Ασημίνα του Ιωάννη #2764

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

D,

 

 

134

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη #865

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

131

 

Χαζάπης Αντώνιος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #226

γάμος 1948

 

Μπουκουβάλα Μαρία του Ιωάννη #1389

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

132

 

Μπουκουβάλας Νικόλαος του Ιωάννη #3277

 

Γερολυμάτου Ζωή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1321

 

Μπουκουβάλα Κυριακή του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

133

 

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Ψηλέας) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας")._ #2763

 

Μπουκουβάλα Μίνα (Ασημίνα) του Ιωάννη #2764

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

134

 

Μπουκουβάλας Αντώνιος του Ιωάννη #865

 

Χαζάπη Μελπομένη του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #230

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1341

 

Μπουκουβάλας Γιάννης του Αντώνη (Ιρλής) #233

 

 

 

 

 

1342

 

Μπουκουβάλα Μαρίλη του Αντώνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1341

 

Μπουκουβάλας Γιάννης του Αντώνη (Ιρλής) (πρώτος γάμος του) #233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13411

 

Μπουκουβάλας Αντώνης του Γιάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1341

 

Μπουκουβάλας Γιάννης του Αντώνη (Ιρλής) (δεύτερος γάμος του) #233

 

Σουζάννα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13412

 

Μπουκουβάλας Αλέξανδρος του Γιάννη

 

 

 

 

 

13413

 

Μπουκουβάλα Μελίνα του Γιάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

14

1883

Φαλαγγάς Βασίλειος του Γιαννούλη (Καραμάνος) (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1963

γάμος 1912

 

Μπουκουβάλα Βιολάντη του Νικολάου #2016

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Μπουκουβάλα Νικολάου του Αντωνίου                  

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

Αλλο δέντρο