Πατέρας:   
Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786  #4720.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1789  #4721.

12345
Γιαννούλης Μαύρος του Ανδρέα, 1831  #3444.
1) Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1854
 #4731.
1) Αννεζούλα του Ανδρέα Μαύρου,
 #2766.
2) Διαμάντη του Γιαννούλη Μαύρου, 1857
 #2671.
3) Δημήτριος Μαύρος του Γιαννούλη, 1859
 #3133.
1) Γιαννούλης Μαύρος του Δημητρίου, 1899 Πειραιά, ανύμφευτος
 #4736.
2) Ευγένα του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4737.
3) Αννεζούλα (Αννα) του Δημητρίου Μαύρου, ανύπανδρη
 #4738.
4) 
 Σταμάτης Μαύρος του Γιαννούλη, 1864
 #4732.
1) 
 Αρετή του Σταματίου Μαύρου, 1897
 #2351.
1) Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919
 #189.
1) Αρετή του Αντώνη Σύμπουρα, 1955
 #720.
2) Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958
 #719.
3) Άννα του Αντώνη Σύμπουρα, 1962
 #721.
2) 
 Σταμάτης Σύμπουρας του Νικολάου, 1923
 #188.
1) Νίκος Σύμπουρας του Σταμάτη,
 #191.
2) Μίνα του Σταμάτη Σύμπουρα,
 #192.
3) Δημήτρης Σύμπουρας του Νικολάου, 1932
 #190.
1) Αρετή του Δημητρίου Σύμπουρα, 1962
 #587.
2) Νομική του Δημητρίου Σύμπουρα, 1963
 #588.
3) Νίκη του Δημητρίου Σύμπουρα, 1964
 #589.
4) Νίκος Σύμπουρας του Δημητρίου, 1965
 #590.
2) Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898
 #2376.
1) Ιωάννης Βαλμάς του Δημητρίου, 1924
 #2377.
1) Φράγκα του Ιωάννη Βαλμά,
 #2380.
2) Ασημίνα του Ιωάννη Βαλμά, 1957
 #2381.
2) Σταμάτης Βαλμάς του Δημητρίου, 1928
 #2378.
3) Μιχάλης Βαλμάς του Δημητρίου, 1932
 #872.
1) Δημήτρης Βαλμάς του Μιχάλη, 1961
 #260.
2) Αθηνά του Μιχάλη Βαλμά, 1963
 #261.
4) Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου, 1933
 #2131.
1) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1966
 #2133.
3) Γιαννούλης Μαύρος του Σταματίου, 1903 (+ΒΠΠ)
 #4739.
5) Βασίλειος Μαύρος του Γιαννούλη, 1875
 #4733.
1) Γιάννης Μαύρος του Βασιλείου, 1916
 #4742.
2) Ανδρέας Μαύρος του Βασιλείου, 1924
 #2949.
1) Βασίλειος Μαύρος του Ανδρέα, 1956
 #2950.
2) Νικόλαος Μαύρος του Ανδρέα, 1959
 #2951.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ανδρέας Μαύρος του Γιαννούλη, 1786

4720

Ασημίνα, 1789

4721