Πατέρας:   
Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826  #1184.
Μητέρα:   
Μαρούλα, 1837  #6539.

12345
Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1860  #2684.
1) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου,
 #2689.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός, 1742 (+1842, Οκτ.)

4657

Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1784

4658

Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,

5039

Ανέζα,

5040

Δημήτριος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,

5041

Ειρήνη,

5044

Μαρία του Δημητρίου Κόη,

4659

Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826

1184

Μαρούλα, 1837

6539