Απόγονοι Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα             

 

Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

 

 επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Σύμπουρας» πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιάκουμου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Γιαννούλη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Σύμπουρα Σταματέλου του Νικολάου, πατήστε εδώ

 

 

 

σημείωση για το επίθετο "Σύμπουρας"

 

 

 

 

 

1

1808

Σύμπουρας Δημήτριος του Ανδρέα (δεν έχει σχέση με τον Μαύρο ή Σύμπουρα Δημήτριο του Ανδρέα) #2340

1818

Παλαιοκρασσά Μαργάτα του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1838

Σύμπουρας Ανδρέας του Δημητρίου

 

 

 

 

 

12

1845

Σύμπουρας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

 

 

 

 

13

1850

Σύμπουρα Μόσχα του Δημητρίου #1959

 

 

 

 

 

14

1851

Σύμπουρα Μαρία του Δημητρίου

 

 

 

 

 

15

1853

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου #1383

 

 

 

 

 

16

1857

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου #2345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1845

Σύμπουρας Μιχαήλ του Δημητρίου

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

1867

Σύμπουρας Δημήτριος του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

122

1876

Σύμπουρας Ιωάννης του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1844

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1931

1850

Σύμπουρα Μόσχα του Δημητρίου (Μπούρδαινα) #1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1853

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου #1383

γάμος 1882

1861

Χαζάπη Διαμάντη του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #182

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

1883

Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου #186

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1928

Φ, Φ

 

Φ

152

1886

Σύμπουρας Νικόλαος του Αντωνίου #185

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ

D

 

 

153

1889

Σύμπουρας Μιχαήλ του Αντωνίου (Κουτσός)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Χ.Α.

 

Φ

154

1893

Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου #187

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ

 

Φ

155

 

Σύμπουρα Μαριγούλα του Αντωνίου #1958

 

 

Φ, Φ, Φ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151

1883

Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου #186

 

Παλαιοκρασσά Ορσα του Νικολάου (Μόσουλα) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας")

#2346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1511

1915

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου #195

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβ. 2000

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

 

1512

 

Σύμπουρα Ανδριάνα του Δημητρίου #194

 

 

έμεινε ορφανή μικρή και ανατράφηκε από την αδελφή της μητέρας της Μαργαρώ (το γένος Νικολάου Παλαιοκρασσά) και τον Χαζάπη Κώστα του Ανδρέα

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

1513

1925

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου #196

 

 

έμεινε ορφανός μικρός και ανατράφηκε  από την αδελφή του πατέρα του, Σύμπουρα Μαριγούλα του Αντωνίου και τον Φαλαγκά Δημοσθένη του Νικολάου (Μωμό)

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1511

 

Σύμπουρας Αντώνιος του Δημητρίου  #195

 

Λογοθέτη Φλωρίτσα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Λογοθέτης Αντώνιος") #859

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

15111

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου

 

 

απεβίωσε σε μικρή ηλικία

 

 

15112

 

Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου #202

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

 

Φ

15113

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Αντωνίου #203

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15112

 

Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου #202

 

Πολέμη Μόσχα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #38

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

151121

 

Σύμπουρας Αντώνιος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

151122

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

151123

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151121

 

Σύμπουρας Αντώνιος του Γεωργίου

 

Κουλάρα Αναστασία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15113

 

Σύμπουρας Ευάγγελος του Αντωνίου #203

 

Βαλμά Αθηνά του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής") #261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151131

 

Σύμπουρα Μικαέλα του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

151132

 

Σύμπουρας Αντώνιος του Ευαγγέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1512

 

Χαζάπης Δημήτριος του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #331

 

Σύμπουρα Ανδριάνα του Δημητρίου #194

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1513

1925

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου #196

 

Μπεγλέρη Ευτυχία του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Μπεγλέρης Λεονάρδος του Δημητρίου")

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15131

 

Σύμπουρας Δημοσθένης του Νικολάου  #204

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

Φ

15132

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου #205

 

 

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15131

 

Σύμπουρας Δημοσθένης του Νικολάου

 

Κοντού Μαίρη του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151311

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημοσθένη #1444

 

 

 

 

 

151312

 

Σύμπουρα Σοφία του Δημοσθένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

151311

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημοσθένη #1444

 

Χαζάπη Μαντώ του Χαριλάου (βλέπε δέντρο «Χαζάπης Ιωάννης») #325

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1513111

 

Σύμπουρας Δημοσθένης του Νικολάου

 

 

 

 

 

1513112

 

Σύμπουρας Χαρίλαος του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151312

 

Βραχνός Αντώνιος

 

Σύμπουρα Σοφία του Δημοσθένη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15132

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου (πρώτος γάμος του) #205

 

Κουρτέση Αθηνά του Παναγιώτη (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Πέτρος του Γεωργίου") #773

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

151321

 

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15132

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου (δεύτερος γάμος του) #205

 

Σεβιντικίδου Ευαγγελία του Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151322

 

Σύμπουρας Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

152

1886

Σύμπουρας Νικόλαος του Αντωνίου  #185

1897

Μαύρου Αρετή του Σταματίου (βλέπε δέντρο "Μαύρος Ανδρέας του Γιαννούλη") #2351

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1521

1919

Σύμπουρας Αντώνιος του Νικολάου #189

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ

 

 

1522

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου #189

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες του

D

 

Φ

1523

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου #190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1521

1919

Σύμπουρας Αντώνιος του Νικολάου #189

 

Παλαιοκρασσά Βέτα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολάου ") #2352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15211

 

Σύμπουρα Αρετή του Αντωνίου #720

 

 

 

 

 

15212

 

Σύμπουρα Μάντω του Αντωνίου #719

 

 

 

 

 

15213

 

Σύμπουρα Αννα του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15211

 

Παλαιοκρασσάς Ιωάννης του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #273

 

Σύμπουρα Αρετή του Αντωνίου #720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15212

 

Πολέμης Σταμάτιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #36

 

Σύμπουρα Μάντω του Αντωνίου #719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1522

 

Σύμπουρας Σταμάτιος του Νικολάου #188

 

Μάνεση Ρένα

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

15221

 

Σύμπουρας Νίκος του Σταμάτη

 

 

 

 

 

15222

 

Σύμπουρα Μίνα του Σταμάτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1523

 

Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου #190

 

Παλαιοκρασσά Ειρήνη του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου") #408

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

15231

 

Σύμπουρα Αρετή του Δημητρίου

 

 

 

 

 

15232

 

Σύμπουρα Νομική του Δημητρίου

 

 

 

 

 

15233

 

Σύμπουρα Νίκη του Δημητρίου

 

 

 

 

 

15234

 

Σύμπουρας Νίκος του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

154

1893

Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου #187

Χ.Α.

1896

Καρυστινού Ειρήνη του Θεοχάρη (βλέπε δέντρο 'Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου") Πατ. #1687

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

155

1880

Φαλαγκάς Δημοσθένης του Νικολάου (Μωμός) (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου") #1942

 

Σύμπουρα Μαριγούλα του Αντωνίου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1857

Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου #2345

1862

Πασχάλη Αννεζιώ (Γιασουτέκνη) του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Πασχάλης Ιωάννης")  #2354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

 

Σύμπουρα Ευαγγελία του Νικολάου

 

 

απεβίωσε σε μικρή ηλικία από φυματίωση

 

 

162

 

Σύμπουρας Κωνσταντής του Νικολάου

 

 

απεβίωσε σε μικρή ηλικία από φυματίωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο