Πατέρας:   
Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1784  #4658.
Μητέρα:   
Ορσα, 1788  #4660.

123
Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1831  #4661.

σύζ.: Σεβαστή Καμπάνη, 1838  #4663.

1) Μαριώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858
 #1290.

σύζ.(1877): Μιχαήλ Χαζάπης του Αθανασίου, 1849  #2608.

1) Λασκαρώ του Μιχαήλ Χαζάπη,
 #2615.

σύζ.(2ος του Γεωργίου):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1866  #2616.

σύζ.: Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926) (Σουμανέτης)  #1207.

2) Νικόλαος Πολέμης του Περικλή, 1887 Πειραιά
 #1291.

σύζ.: Ματίνα, Πειραιάς  #1297.

3) Γιαννάκης Πολέμης του Περικλή, 1890
 #1292.

σύζ.(1920): Ειρήνη (Ρετζινοπούλα) του Νικολού Σύμπουρα,  #1303.

4) Γεώργιος Πολέμης του Περικλή, 1891 Παντρεύτηκε και απέκτησε 3 κόρες
 #1293.
5) Δημήτριος Πολέμης του Περικλή, 1894 (+ ) (Γέρος)
 #1294.
6) Σεβαστή του Περικλή Πολέμη, 1894
 #1295.

σύζ.(1916): Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1886  #1305.

7) Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900
 #1296.

σύζ.(1933): Κώστας Μπιμπέρης του Ιωάννη, 1884/88  #1306.

2) Ορσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,
 #4664.

σύζ.: Αδαμαντίδης, Πόλη  #4672.

3) Θεανώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,
 #4665.

σύζ.(1895): Γεώργιος Καλαδάμης του Ιωάννου, (Χώρα)  #4673.

1) Σεβαστή του Γεωργίου Καλαδάμη,
 #365.

σύζ.: Νικόλαος Πολέμης του Αντωνίου, 1879  #695. Πατ. #683.

4) Καλλιόπη του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,
 #4666.
5) Γεώργιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1869
 #4667.
6) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1884
 #4668.
7) Ανδριανή του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,
 #4669.

σύζ.(1895): Σταμάτης Χίος, (Τρακόσας) Υψηλού  #4674.

8) Αννεζιώ του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού, Πόλη
 #4670.
9) Μαρουσα του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,
 #699.

σύζ.(1904):

 

Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875  #694.

1) Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα
 #700.

σύζ.:

 

Ιωάννης Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1900  #706.

2) Σεβαστή του Γάσπαρη Πολέμη,
 #701.

σύζ.: Δέδες, από Πειραιά  #707.

3) 
 Αντώνης Πολέμης του Γάσπαρη, 1911 (+1942)
 #702.

σύζ.(1ος της Ρ.): Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920  #710.

4) Γιαννάκης Πολέμης του Γάσπαρη,
 #703.

σύζ.: Ιωάννα, από Πειραιά  #714.

5) Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916
 #704.

σύζ.(1943): Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916  #715.

6) Ευάγγελος Πολέμης του Γάσπαρη,
 #705.

σύζ.: Αργυρώ Βουλοδήμου,  #879.

10) Φρόσω του Ιωάννη Αξιώτη ή Ψαρρού,
 #4671.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός, 1742 (+1842, Οκτ.)

4657

Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1784

4658

Ορσα, 1788

4660