Μπαφαλούκος Θεόδωρος του Νικολάου (111) #4566

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1808

 

Δημοτολόγια: D53-7, D73-10,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK-44, EK-771, EK65-3, EK72-3,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM395, OTM417, OTM483, OTM486,

 

Επάγγελμα: Ναυτικός, γεωργός,

 

Γάμος (πρώτος του) με κάποια Ελένη ... από άγνωστο δένδρο, χωρίς απογόνους

 

Γάμος (δεύτερος του) το 1836 με την Σύμπουρα Ειρήνη του Αντωνίου (από άγνωστο δέντρο η οποία είχε και τέκνο ονόματι Νικόλαος) τρία τέκνα.

 

Γάμος (τρίτος του) με κάποια Μαριγώ ... από άγνωστο δένδρο, χωρίς απογόνους

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα