Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή A, τμήμα 7.

 

Σπίτια ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο οριζόντιο δρόμο του χωριού από το σπίτι του Χαζάπη Νικολού του Αντρίκου μέχρι το σπίτι του Σύμπουρα Νικολού του Γεωργίου (κατόπιν ιδιοκτησίας του Σαρρή Χρήστου του Αντωνίου).

 

17 σπίτια.

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

 

Στη δορυφορική φωτογραφία επάνω, η περιοχή των σπιτιών ορίζεται με την ανοικτή μπλε γραμμή.

 

Α7α    Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου (1114) #2358 και Κυρτάτα Κατερινιώ του Αντώνη (1411Α) #2359

           τέκνα Φραγκώ, Αντώνιος, Ανεζιώ και Αντώνης.

           Χαζάπης Νικολός του Αντρίκου (1132) #300 info και Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα (11141) #1446

           τέκνα Αντρίκος, Δημήτρης και Κατίνα.

           Πολέμης Γιάννης του Θεοδώρου (114161) #864 info και Χαζάπη Κατίνα του Νικολού (11323) #330

           τέκνα Θοδωρής και Φραγκούλα.

           Φαλαγκάς Διαμαντής του Θεοδόση (14734) #449 info και Πολέμη Φραγκούλα του Γιάννη (1141612) #333 info

           τέκνα Κατίνα και Σμαρώ.

           Γαλανός Στέφανος του Βαγγέλη (111) #787 και Φαλαγκά Κατίνα του Διαμαντή (147341) #335.

          

Α7β     Κυρτάτας Ανδρέας του Αντώνη (14116) #2668 info (τρίτος γάμος του) και Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (1142) #2665

           τέκνα Μαριγούλα, Αντώνης, Λεωνίδας και Μαργαρώ.

           Γιαννίσης Βασίλης του Μιχάλη (115) #2717 και Κυρτάτα Μαργαρώ του Ανδρέα (141164) #2701 info

           τέκνα Μιχάλης και Ανδρέας.

          

Α7γ     Πασχάλης Δημήτρης του Σωκράτη (111211) #148 info και Κουτσούκου Κούλα του Αντώνη (1292) #2043 info

           τέκνα Σωκράτης και Μαρία.

 

Α7δ     Ερείπιο Διαμαντούλας.

           Βροντίσης Γεωργάκης του Ιωάννη (122) #608 info και Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123) #551

           τέκνα Διαμαντούλα, Γιάννης, Μαρία, Σταμάτης και Σταματέλος.

           Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνης του Λινάρδου (1315) #1464 info και Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου (1221)

            (πρώτος γάμος του Καραπιπέρη) χωρίς απογόνους.

           Πολέμης Στάμος του Δημητρίου (111261) #29 info και Καρυστινού Φραεσκούλα του Θεοχάρη (162) #441 info

           τέκνα Δημήτρης, Αννα και Γιώργης.

 

Α7ε     Παλαιοκρασσάς Δημοσθένης του Ανδρέα (1114134) #788 info και Μάνεση Φλωρεντία του Λινάρδου (1111258) #461

           τέκνα Μίνα, Ρηνιώ και Ανδρέας.

           Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1411422) #841 και Παλαιοκρασσά Μίνα του Δημοσθένη (11141341) #467 info

           τέκνο  Δημήτρης.

 

Α7ζ     Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου (Ντεληκυρίκης) (14122) #1040 και Παλαιοκρασσά Θεανώ του Ηλία (1115) #1043

           τέκνα Δημήτρης, Λεωνίδας, Ηλίας, Νικόλαος, Ευάγγελος και Μαρία.

           Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (141222) #1045 και Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ (11191) #1055

           τέκνα Αδαμαντία, Θεανώ και Μαρία.

 

Α7η    Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Νικολάου (12) #1435 και Χαζάπη Φραεσκούλα του Σταμάτη (1122) #1433

           τέκνα Σταμάτης, Αντώνης και Ορσάκη.

           Μάνεσης Μιχαήλ του Λινάρδου (1111256) #463 info και Τσατσομοίρου Ορσάκη του Ερωτόκριτου (123) #1654

           (πρώτος γάμος του Μάνεση)

           τέκνα Φραγκούλα και Λινάρδος.

           Μάνεσης Μιχαήλ του Λινάρδου (1111256) #463 info και Σιγάλα Αννα του Ιωάννη (11224) #1656

           (δεύτερος γάμος του Μάνεση καθώς και της Αννας)

           τέκνο Μίνα.

           Δανιόλος Νικόλαος του Λεωνίδα και Μάνεση Φραγκούλα του Μιχαήλ (11112561) #478 info

           τέκνα Ορσάκη και Μιχάλης.

           Στεφάνου Γιώργης του Λεωνίδη (122) #352 και Παλαιοκρασσά Ρηνιώ του Δημοσθένη (11141342) #468 info

           τέκνα Φλωρεντούλα, Μίνα και Δημοσθένης.

           Κουρτέσης Γιώργης του Γιάννη (1245) #842 και Στεφάνου Μίνα του Γιώργη (1222) #361

           τέκνα Ειρήνη και Γιάννης.

 

Α7θ     Χαρχαρός Δημήτρης του Μιχάλη (132) #2903 info και Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου (1116) #2906

           τέκνα Λασκαρώ, Μιχάλης, Ειρηνούλα, Νικόλαος και Ανεζιώ.

           Χαζάπης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1224) #183 και Χαρχαρού Λασκαρώ του Δημητρίου (1321) #1400 info                 

           τέκνα Κατίνα και Αδαμαντία.

           Σαρρής Σταμάτης του Αντώνη (13126) #729 info και Χαζάπη Κατίνα του Κωνσταντίνου (12241) #208 info

           (δεύτερος γάμος του Σαρρή)

             τέκνα Λασκαρίτσα και Ρένα.

 

Α7ι     Κουρτέσης Γιακουμής του Γεωργίου (13) #3014 και Γιαλούρη Μέλπω του Δημητρίου (1243) #3012

           τέκνα Δημήτρης, Μιχάλης, Γιώργης, Αντώνης, Λεωνίδας, Μαρία, Μαρουλιώ και Παναγιώτης.

           Χαζάπης Ανδρέας του Νικολού (122312) #227 και Κουρτέση Μαρουλιώ του Γιακουμή (135) #1395

           τέκνα Μελπωμένη και Νικολός.

 

Α7κ     Σύμπουρας Νικολός του Γεωργίου (113) #3150 info και Κέτση Ρετζίνα του Μιχαήλ (1217) #3153

           τέκνα Γιώργης, Αντώνης, Αντρίκος και Ειρήνη.

           Σύμπουρας Αντρίκος του Νικολου (1132) #3155 και Τίλυ…

           τέκνα Νικόλαος (Νικ), Αντώνης (Τόνυ), Ρετζίνα και Μιχάλης.

 

!          Τα δύο προηγούμενα σπίτια με κωδικούς Α7ι και Α7κ αποκτήθηκαν από τον Σαρρή Χρήστο του Αντωνίου (13425) #2300

           info και ενώθηκαν σε μία οικία.

 

Α7λ     Φαλαγκάς Νικολός του Δημητρίου (Αστακός) (14) #2721 και Γιαλούρη Ερηνιώ του Δημητρίου (1241) #2729

           τέκνα Μαριώ, Δημήτρης, Γιάννης, Φρατζέσκα και Ελέγκω.

           Φαλαγκάς Γιάννης του Νικολού (143) #2732 και Βαλμά Κατίνα (από Υψηλού)

           τέκνα Μαίρη και Νικολός.

           Μακρής Γιάννης του παπαΣτέλιου και Φαλαγκά Μαίρη του Ιωάννη (1431) #2735.

           (Ο Μακρής ήταν γιος του παπαΣτέλιου που ήλθε στο χωριό μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960).

           Το σπίτι τώρα ανήκει στον Αντώνη Δ. Εξαδάκτυλο (1282) #525

 

Α7μ    Χαζάπης Αντώνης του Δημήτρη (114) #2924 και Μπέη Φραεσκούλα του Αντωνίου (1152) #2933

           τέκνο Ειρηνούλα.

           Πολέμης Μιχάλης του Ηρακλή (111284) #114 και Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντώνη (1141) #894

           τέκνα Ανδριάνα και Ηρακλής.

           Ζιώτης Μιχάλης του Δημήτρη (1731) #893 και Πολέμη Πετρωνία του Νικολάου (1112822) #121

           τέκνο Δημήτρης.

 

Α7ν     Στεφάνου Ανδρέας του Στεφανή (124) #1497 και Βαλμά Ανεζιώ του Ανδρέα (11143)

           (πρώτος γάμος του Στεφάνου) χωρίς απογόνους.

           Στεφάνου Ανδρέας του Στεφανή (124) #1497 και Γελανταλή Σμαρώ του Μιχαήλ (14342) #1536

           τέκνα Στεφανής, Μαρίκα, Αλίκη και Ηρώ.

           Πασχάλης Γεώργιος του Γιάννη (111243) #1543 και Στεφάνου Αλίκη του Ανδρέα (1243) #1539 info

           τέκνο Γιάννης.

 

Α7ξ     Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (Κουσαντριγιάς) (111413) #3664 info και Πέτσα Ερηνιώ του Δημοσθένη (11) #3673

           τέκνα Διαμάντη, Γιώργης, Γιάννης, Δημοσθένης, Φρατζέσκα, Βαγγέλης και Ανδριάνα.

           Μυλωνάς Σάββας του Ιωάννη (11) και Παλαιοκρασσά Ανδριάνα του Ανδρέα (1114137)

           χωρίς απογόνους.

 

Α7ο     Ισαρης Δημήτρης του Γεωργίου (111) #2971 και Χαρχαρού Διαμάντη του Δημητρίου (1123) #2972

           τέκνα Γιώργης, Γιάννης, Θεμιστοκλής και Κωνσταντίνος.

           Στο ισόγειο του σπιτιού είχε μπακάλικο ο Γιώργης Ισαρης και κατόπιν ο Αντώνης Μπουλμέτης (διαβάστε εδώ).

 

Α7π     Χαρχαρός Νικολός του Δημήτρη (1121) #2571 και Κυρτάτα Πετρού του Δημήτρη (1122135) #2538

           τέκνα Δημήτρης, Θοδωρής και Διαμάντη.

           Η οικία ερειπώθη.

 

Α7ρ     Δαγιάσης Αντώνης του Λινάρδου (12) #815 και Κυρτάτα Πετρωνία (Πατρώνα) του Αντωνίου (1122153) #824

           τέκνα Λινάρδος, Γιώργης, Κατίνα και Νίκος.

           Χριστοδούλου Αντώνης του Λεωνίδα (161) #1397 και Δαγιάση Κατίνα του Αντώνη (123) #827

           (δεύτερος γάμος του Χριστοδούλου) τέκνο Νίκος.

           Δαγιάσης Λινάρδος του Αντώνη (121) #825 και Πολέμη Μαρία του Κωνσταντίνου (141316) #829

           τέκνα Ασημίνα και Πατρίσια.