Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή A, τμήμα 7.

 

Σπίτια ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο οριζόντιο δρόμο του χωριού από το σπίτι του Χαζάπη Νικολού του Αντρίκου μέχρι το σπίτι του Σύμπουρα Νικολού του Γεωργίου (κατόπιν ιδιοκτησίας του Σαρρή Χρήστου του Αντωνίου).

 

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

 

Στη δορυφορική φωτογραφία επάνω, η περιοχή των σπιτιών ορίζεται με την ανοικτή μπλε γραμμή.

 

Α7α    Βαλμάς Ανδρέας του Νικολάου (1114) και Κυρτάτα Κατερινιώ του Αντώνη (1411Α)

           τέκνα Φραγκώ, Αντώνιος, Ανεζιώ και Αντώνης.

           Χαζάπης Νικολός του Αντρίκου (1132) και Βαλμά Φραγκώ του Ανδρέα (11141)

           τέκνα Αντρίκος, Δημήτρης και Κατίνα.

           Πολέμης Γιάννης του Θεοδώρου (114161) και Χαζάπη Κατίνα του Νικολού (11323)

           τέκνα Θοδωρής και Φραγκούλα.

           Φαλαγκάς Διαμαντής του Θεοδόση (14734) και Πολέμη Φραγκούλα του Γιάννη (1141612)

           τέκνα Κατίνα και Σμαρώ.

           Γαλανός Στέφανος του Βαγγέλη (111) και Φαλαγκά Κατίνα του Διαμαντή (147341).

          

Α7β     Κυρτάτας Ανδρέας του Αντώνη (14116) (τρίτος γάμος του) και Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (1142)

           τέκνα Μαριγούλα, Αντώνης, Λεωνίδας και Μαργαρώ.

           Γιαννίσης Βασίλης του Μιχάλη (115) και Κυρτάτα Μαργαρώ του Ανδρέα (141164)

           τέκνα Μιχάλης και Ανδρέας.

          

Α7γ     Πασχάλης Δημήτρης του Σωκράτη (111211) και Κουτσούκου Κούλα του Αντώνη (1292)

           τέκνα Σωκράτης και Μαρία.

                       

Α7δ     Ερείπιο Διαμαντούλας.

           Βροντίσης Γεωργάκης του Ιωάννη (122) και Πολέμη Φρατζέσκα του Σταμάτη (11123)

           τέκνα Διαμαντούλα, Γιάννης, Μαρία, Σταμάτης και Σταματέλος.

           Κατάκαλος ή Καραπιπέρης Αντώνης του Λινάρδου (1315) και Βροντίση Διαμαντούλα του Γεωργίου (1221)

            (πρώτος γάμος του Καραπιπέρη) χωρίς απογόνους.

           Πολέμης Στάμος του Δημητρίου (111261) και Καρυστινού Φραεσκούλα του Θεοχάρη (162)

           τέκνα Δημήτρης, Αννα και Γιώργης.

 

Α7ε     Παλαιοκρασσάς Δημοσθένης του Ανδρέα (1114134) και Μάνεση Φλωρεντία του Λινάρδου (1111258)

           τέκνα Μίνα, Ρηνιώ και Ανδρέας.

           Κυρτάτας Νικόλαος του Δημητρίου (1411422) και Παλαιοκρασσά Μίνα του Δημοσθένη (11141341)

           τέκνο  Δημήτρης.

 

Α7ζ     Πολέμης Αντώνιος του Δημητρίου (Ντεληκυρίκης) (14122) και Παλαιοκρασσά Θεανώ του Ηλία (1113)

           τέκνα Δημήτρης, Λεωνίδας, Ηλίας, Νικόλαος, Ευάγγελος και Μαρία.

           Πολέμης Λεωνίδας του Αντωνίου (141222) και Βαλμά Ζηνοβία του Μιχαήλ (11191)

           τέκνα Αδαμαντία, Θεανώ και Μαρία.

 

Α7η    Τσατσόμοιρος Ερωτόκριτος του Νικολάου (12) και Χαζάπη Φραεσκούλα του Σταμάτη (1122)

           τέκνα Σταμάτης, Αντώνης και Ορσάκη.

           Μάνεσης Μιχαήλ του Λινάρδου (1111256) και Τσατσομοίρου Ορσάκη του Ερωτόκριτου (123)

           (πρώτος γάμος του Μάνεση)

           τέκνα Φραγκούλα και Λινάρδος.

           Μάνεσης Μιχαήλ του Λινάρδου (1111256) και Σιγάλα Αννα του Ιωάννη (11224)

           (δεύτερος γάμος του Μάνεση καθώς και της Αννας)

             τέκνο Μίνα.

           Δανιόλος Νικόλαος του Λεωνίδα και Μάνεση Φραγκούλα του Μιχαήλ (11112561)

           τέκνα Ορσάκη και Μιχάλης.

           Στεφάνου Γιώργης του Λεωνίδη (122) και Παλαιοκρασσά Ρηνιώ του Δημοσθένη (11141342)

           τέκνα Φλωρεντούλα, Μίνα και Δημοσθένης.

           Κουρτέσης Γιώργης του Γιάννη (1245) και Στεφάνου Μίνα του Γιώργη (1222)

           τέκνα Ειρήνη και Γιάννης.

 

Α7θ     Χαρχαρός Δημήτρης του Μιχάλη (132) και Βαλμά Κατίγκω του Νικολάου (1116)

           τέκνα Λασκαρώ, Μιχάλης, Ειρηνούλα, Νικόλαος και Ανεζιώ.

           Χαζάπης Κωνσταντίνος του Νικολάου (1224) και Χαρχαρού Λασκαρώ του Δημητρίου (1321)               

           τέκνα Κατίνα και Αδαμαντία.

           Σαρρής Σταμάτης του Αντώνη (13126) και Χαζάπη Κατίνα του Κωνσταντίνου (12241)

           (δεύτερος γάμος του Σαρρή)

             τέκνα Λασκαρίτσα και Ρένα.

 

Α7ι     Κουρτέσης Γιακουμής του Γεωργίου (13) και Γιαλούρη Μέλπω του Δημητρίου (1243)

           τέκνα Δημήτρης, Μιχάλης, Γιώργης, Αντώνης, Λεωνίδας, Μαρία, Μαρουλιώ και Παναγιώτης.

           Χαζάπης Ανδρέας του Νικολού (122312) και Κουρτέση Μαρουλιώ του Γιακουμή (135)

           τέκνα Μελπωμένη και Νικολός.

 

Α7κ     Σύμπουρας Νικολός του Γεωργίου (113) και Κέτση Ρετζίνα του Μιχαήλ (1216)

           τέκνα Γιώργης, Αντώνης, Αντρίκος και Ειρήνη.

           Σύμπουρας Αντρίκος του Νικολου (1132) και Τίλυ…

           τέκνα Νικόλαος (Νικ), Αντώνης (Τόνυ), Ρετζίνα και Μιχάλης.

 

!          Τα δύο προηγούμενα σπίτια με κωδικούς Α7ι και Α7κ αποκτήθηκαν από τον Σαρρή Χρήστο του Αντωνίου (13425)

           και ενώθηκαν σε μία οικία.

 

Α7λ     Φαλαγκάς Νικολός του Δημητρίου (Αστακός) (14) και Γιαλούρη Ερηνιώ του Δημητρίου (1241)

           τέκνα Μαριώ, Δημήτρης, Γιάννης, Φρατζέσκα και Ελέγκω.

           Φαλαγκάς Γιάννης του Νικολού (143) και Βαλμά Κατίνα (από Υψηλού)

           τέκνα Μαίρη και Νικολός.

           Μακρής Γιάννης του παπαΣτέλιου και Φαλαγκά Μαίρη του Ιωάννη (1431).

           (Ο Μακρής ήταν γιος του παπαΣτέλιου που ήλθε στο χωριό μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960).

           Το σπίτι τώρα ανήκει στον Αντώνη Δ.Εξαδάκτυλο.

 

Α7μ    Χαζάπης Αντώνης του Δημήτρη (114) και Μπέη Φραεσκούλα του Αντωνίου (1152)

           τέκνο Ειρηνούλα.

           Πολέμης Μιχάλης του Ηρακλή (111284) και Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντώνη (1141)

           τέκνα Ανδριάνα και Ηρακλής.

           Ζιώτης Μιχάλης του Δημήτρη και Πολέμη Πετρωνία του Νικολάου (1112822)

           τέκνο Δημήτρης.

 

Α7ν     Στεφάνου Ανδρέας του Στεφανή (124) και Βαλμά Ανεζιώ του Ανδρέα (11143)

           (πρώτος γάμος του Στεφάνου) χωρίς απογόνους.

           Στεφάνου Ανδρέας του Στεφανή (124) και Γελανταλή Σμαρώ του Μιχαήλ (14342)

           τέκνα Στεφανής, Μαρίκα, Αλίκη και Ηρώ.

           Πασχάλης Γεώργιος του Γιάννη (111243) και Στεφάνου Αλίκη του Ανδρέα (1243)

           τέκνο Γιάννης.

 

Α7ξ     Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Ιωάννη (Κουσαντριγιάς) (111413) και Πέτσα Ερηνιώ του Δημοσθένη (11)

           τέκνα Διαμάντη, Γιώργης, Γιάννης, Δημοσθένης, Φρατζέσκα, Βαγγέλης και Ανδριάνα.

           Μυλωνάς Σάββας του Ιωάννη (11) και Παλαιοκρασσά Ανδριάνα του Ανδρέα (1114137)

           χωρίς απογόνους.

 

Α7ο     Ισαρης Δημήτρης του Γεωργίου (111) και Χαρχαρού Διαμάντη του Δημητρίου (1123)

           τέκνα Γιώργης, Γιάννης, Θεμιστοκλής και Κωνσταντίνος.

           Στο ισόγειο του σπιτιού είχε μπακάλικο ο Γιώργης Ισαρης και κατόπιν ο Αντώνης Μπουλμέτης (διαβάστε εδώ).

 

Α7π     Χαρχαρός Νικολός του Δημήτρη (1121) και Κυρτάτα Πετρού του Δημήτρη (1122135)

           τέκνα Δημήτρης, Θοδωρής και Διαμάντη.

           Η οικία ερειπώθη.

 

Α7ρ     Δαγιάσης Αντώνης του Λινάρδου (12) και Κυρτάτα Πετρωνία (Πατρώνα) του Αντωνίου

           τέκνα Λινάρδος, Γιώργης, Κατίνα και Νίκος.

           Χριστοδούλου Αντώνης του Λεωνίδα (161) και Δαγιάση Κατίνα του Αντώνη (123)

           (δεύτερος γάμος του Χριστοδούλου) τέκνο Νίκος.

           Δαγιάσης Λινάρδος του Αντώνη (121) και Πολέμη Μαρία του Κωνσταντίνου (141313)

           τέκνα Ασημίνα και Πατρίσια.