Η Κυρτάτα Μαρουλιώ του Δημητρίου (141172) #3696 σύζ. Κουρτέση Ιωάννη του Γεωργίου.

 

 Τη φωτογραφία προσέφερε η εγγονή της κα Μαρουλίτσα Ζαρμπή

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα