Κουρτέσης Παναγιώτης του Ιακώβου (136) #2846

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Πρόσωπα: KGM-136,

5 Σε στιγμές χαράς: KourtesidesSeGlenti

6 Στιγμιότυπα: PrefaStouPanai

11 Του Δημοτικού Σχολείου: School1929, School1933, School1934, School1936b,