Ο Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (14116) #2703 η σύζυγος του Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (1142) #2665

και τρία από τα παιδιά τους.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Μαρία Πασχάλη

Τα παιδιά είναι (από αριστερά) η

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα (141161),

ο Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (141163),

και ο Κυρτάτας Αντώνης του Ανδρέα (141162).

 

Η φωτογραφία πρέπει να τραβήχτηκε το 1897 η το 1898.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα