Ο Κυρτάτας Ανδρέας του Αντωνίου (14116) #2703 η σύζυγος του Βαλμά Ερηνιώ του Λεωνίδα (1142) #2665

και τρία από τα παιδιά τους.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Μαρία Πασχάλη

 

Τα παιδιά είναι (από αριστερά) η

Κυρτάτα Μαριγούλα του Ανδρέα (141161) #2240 info ,

ο Κυρτάτας Λεωνίδας του Ανδρέα (141163) #1846 info,

και ο Κυρτάτας Αντώνης του Ανδρέα (141162) #2700 info.

 

Η φωτογραφία πρέπει να τραβήχτηκε το 1897 η το 1898.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα