Απόγονοι Κυρτάτα Δημητρίου του Αθανασίου                              Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Δημητρίου του Σταματέλου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Νικολάου, πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κυρτάτα Πέτρου, πατήστε εδώ

 

Σύμφωνα με έρευνα του κου Δημητρίου Ιω. Κυρτάτα (12133121), οι κλάδοι των Κυρταταίων «Κυρτάτας Δημήτριος του Σταματέλου», «Κυρτάτας Νικόλαος», και «Κυρτάτας Πέτρος» συνδέονται με το οικογενειακό δέντρο του Κυρτάτα Γκίκα του Δημητρίου. Τα μέλη του δέντρου «Κυρτάτας Δημήτριος του Αθανασίου» δεν συνδέονται με γνωστό τρόπο με τους υπόλοιπους Κυρταταίους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Αθανασίου #4966

1883

Πολίτου Αναστασία του Σπύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

11

 

Κυρτάτας Αθανάσιος του Δημητρίου (Χρυσόστομος)

 

 

Φ

 

 

12

 

Κυρτάτα Αρχοντή του Δημητρίου #4968

 

 

 

 

 

13

 

Κυρτάτα Σοφία του Δημητρίου

 

 

 

 

 Φ

14

 

Κυρτάτα Ιωάννα του Δημητρίου

 

 

 

 

 Φ

15

1919

Κυρτάτας Σπύρος του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ

 

 Φ

16

 

Κυρτάτας Γιώργης του Δημητρίου

 

 

Νειμπορειό

 

Φ

17

 

Κυρτάτα Ευτυχία του Δημητρίου

 

 

Νειμπορειό

 

 Φ

18

 

Κυρτάτας Αντωνούλης του Δημητρίου #4777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

11

 

Κυρτάτας Αθανάσιος του Δημητρίου (Χρυσόστομος)

Χ.Α.

 

Ζαννάκη Ερηνούλα του Λεωνίδα (βλέπε δέντρο "Ζαννάκης Νικόλαος (Χρούσης) του Γεωργίου")

Πατ. #4183

Φ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Γκιώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

γάμος 1932

 

Κυρτάτα Αρχοντή του Δημητρίου #4968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Γκιώνης Δημήτριος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Φωκίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

γάμος 1938

 

Κυρτάτα Σοφία του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

15

 

Κυρτάτας Σπύρος του Δημητρίου

γάμος 1947

 

Κολυδά Μαρία του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Βιταλιώτης…

 

Κυρτάτα Ευτυχία του Δημητρίου

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

18

 

Κυρτάτας Αντωνούλης του Δημητρίου #4777

 

Αντώνογλου Ειρήνη του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Αντωνογλου Ιωάννης του Νικολάου") #4772

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

181

 

Κυρτάτας Δημήτριος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

182

 

Κυρτάτας Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο