Πατέρας:   
Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου, 1933  #2131.
Μητέρα:   
 Βιολάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1947  #2128.

123
Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1966  #2133.

σύζ.: Γιάννης,  #5244.

1) Γιολάντα του Ιωάννη,
 #5245.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891

 

2369

Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898

2376

Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου, 1933

2131

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922

 

2019

Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου Φαλαγκά, 1914

 

2017

Βιολάντη του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1947

 

2128