Πατέρας:   
Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871  #3036.
Μητέρα:   
Διαμάντη του Αντωνίου Μπουκουβάλα,  #3038.

123
Ζηνοβία του Μιχαήλ Βαλμά,  #1055.

σύζ.: Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1883  #1045.

1) Αδαμαντία του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1056.
2) Θεανώ του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1057.

σύζ.: Ρεμούνδος,  #1059.

3) Μαρία του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1058.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Βαλμάς του Μιχαήλ, 1825

2662

Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831

2663

Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871

3036

Αντώνιος Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1818

1169

Φλωρέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1824

1165

Διαμάντη του Αντωνίου Μπουκουβάλα,

3038