Ο Βαλμάς Ιωάννης του Νικολάου (1111) #2258.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Μιχαήλ Δ.Βαλμάς

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα