Βαλμά Αννα του Λεωνίδα (111B4) #1977 σύζ. Φαλαγκά Γιαννούλη του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BF-111B4, FNG-14321, LNI2-1311, MK-1111258,

 

2 Epitafios1967,

 

4 Theotokou1940-2, Theotokou1960, FwtografiaStoGefyri, Gialos-70

 

5 PasxalinoGlenti

 

6 Ilektriki1955, Plateia1953,

 

7 AgiaEirini1934-B

 

8 KyriesStinPlateia, StinPlateia55, EkdromiSyndesmou

 

10 Anastasi1929, Anastasi1950,

 

11 Dimotiko50-1,

 

13 Maskarades,