Ο Βαλμάς Μιχαήλ του Ιωάννη (11113) Πατ. #2258.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα