Βαλμά Ειρήνη του Λεωνίδα (111B2) #1721 σύζ. Γιαλούρη Σταμάτη του Νικολάου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BF-111B4, GNG-1263, LNI2-1311, MK-1111258,

4 Theotokou1946,

 

7 AgiaEirini1934-B

 

10 Anastasi1929, Anastasi1950,

 

13 Maskarades