Πατέρας:   
Μιχάλης Βαλμάς του Δημητρίου, 1932  #872.
Μητέρα:   
Καλλιόπη του Δημητρίου Μπέη, 1941  #257.

123
Αθηνά του Μιχάλη Βαλμά, 1963  #261.

σύζ.: Βαγγέλης Σύμπουρας του Αντωνίου, 1957  #203.

1) Μικαέλα του Ευαγγέλου Σύμπουρα,
 #206.
2) Αντώνης Σύμπουρας του Ευαγγέλου,
 #207.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891

 

2369

Ασημίνα του Σταματίου Μαύρου, 1898

2376

Μιχάλης Βαλμάς του Δημητρίου, 1932

872

Δημήτριος Μπέης του Ιωάννη, 1903

 

1608

Αθηνά του Σταμάτη Παλαιοκρασσά, 1917

253

Καλλιόπη του Δημητρίου Μπέη, 1941

257