Η Κουτσούκου Χαρίκλεια του Νικολάου (113) #2252 σύζ. Βαλμά Ιωάννη του Νικολάου.

 

Τη φωτογραφία που τραβήχτηκε λίγο πριν το 1900, προσέφερε ο κος Βαλμάς Μιχαήλ του Δημητρίου.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα