Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή Δ, τμήμα 2.

 

Ο Κουκοτιάνος (πάνω μέρος): Τα σπίτια ανάμεσα στα ρέματα που κατευθύνονται το ένα προς την Πεντάβρυση και το άλλο προς τον κάτω σταθμό, κάτω από τον αμαξιτό δρόμο που οδηγεί στον πάνω σταθμό και πάνω από το δρόμο που οδηγεί από το τέλος του Κακόβολου προς το Ταφείο.

 

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.

Δ2α   Μπέης Γιάννης του Μιχάλη (11251) και Χρυσάφη Ζαχαρούλα του Μαυρουδή

         (πρώτος γάμος του Μπέη) χωρίς απογόνους.

         Μπέης Γιάννης του Μιχάλη (11251) και Βασιλάκη Μαρία του Γεωργίου

         (δεύτερος γάμος του Μπέη) χωρίς απογόνους.

         Δανιόλος Μιχάλης του Νίκου (111125612) και Λογοθέτη Φρατζέσκα του Αντώνη (122412).

 

Δ2β   Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) και Παλαιοκρασσά Αγαθή (Αγαθονίκη) του Ηλία (1117)

         τέκνα Νίκος, Ηλίας, Γιώργης, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) και Γιαννίσης Χαρίκλεια του Μιχάλη (117)

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Θανάση.

         Η οικία αυτή ερειπώθη.

 

Δ2γ   Γιαλούρης Αθανάσης του Γιαννάκη (122331) και Μπέη Ιωάννα του Δημήτρη (114213)

         τέκνο Αθηνά.

 

Δ2δ   Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Νικολάου (132) και Χαζάπη Καλλιόπη του Γιαννάκη (1115)

         τέκνο Μαριγούλα.

         Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολού (1262) και Μπουκουβάλα Μαριγούλα του Θεοφίλου (1321)

         τέκνα Καλλιόπη, Ευανθούλα, Φιλία, Φραγκούλα, Νικολός και Γιώργης.

 

Δ2ε   Μοσχόβης Γιάννης του Βασίλη και Γιαλούρη Φιλία του Γιαννούλη (12624)

         τέκνα Βασίλης, Κυριάκος και Μαρία.

 

Δ2ζ   Εξαδάκτυλος Πέτρος του Γιάννη (13) και Λογοθέτη Ευτυχία του Αντώνη (1225)

         τέκνα Γιάννης, Αντώνης, Μαρία και Γιώργης.

         Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γιώργη (11122311) και Εξαδακτύλου Μαρία του Πέτρου (133)

         τέκνα Ευτυχούλα, Γιώργης και Πέτρος.

         Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολού (12212) και Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (111223111)

         (πρώτος γάμος της Ευτυχούλας) χωρίς απογόνους.

         Σωτηρίου Κώστας του Παναγιώτη και Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (111223111)

         τέκνο Κωνσταντίνος.

 

Δ2η   Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχάλη (111) και Παλαιοκρασσά Μαρία του Γεωργίου (13162)

         τέκνα Λαρκαρίτσα. Σούλα και Κούλα.

         Χαζάπης Αντώνης του Γιαννούλη (11313) και Γιαννίση Λασκαρίτσα του Νικολάου (1111)

         τέκνα Μαρία και Γιαννούλης.

         Πολέμης Νικολός του Γιώργη (1112652) και Χαζάπη Μαρία του Αντώνη (113131).

 

Δ2θ   Ρούσσος Νίκος του Λινάρδου (17) και Γιαννίση Κούλα του Νικολάου (1113)

         τέκνο Βαγγέλης.

 

Δ2ι    Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Νικολού (1243) και Χαζάπη Καλλιόπη του Αντώνη (1141)

         (πρώτος γάμος του Παλαιοκρασσά) τέκνα Νικολός, Ρίτσα, Στρατής, Αντώνης και Αθηνά.

         Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Νικολού (1243) και Κουρτέση Μαρίκα

         (δεύτερος γάμος του Παλαιοκρασσά) χωρίς απογόνους.

         Μπέης Δημήτρης του Γιάννη (11421)και Παλαιοκρασσά Αθηνά του Σταμάτη (12435)

         τέκνα Καλλιόπη, Μαρία και Ιωάννα.

         Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχάλη (122211) και Μπέη Μαρία του Δημήτρη (114212)

         τέκνα Μιχάλης και Δημήτρης.

 

Δ2κ   Βαλμάς Μιχάλης του Δημήτρη (111163) και Μπέη Καλλιόπη του Δημήτρη (114211)

         τέκνα Αθηνά και Δημήτρης .

         Σύμπουρας Βαγγέλης του Αντώνη (15113) και Βαλμά Αθηνά του Μιχάλη (1111631)

         τέκνα Μικαέλα και Αντώνης.

 

Δ2λ   Μανδαράκας Δημήτρης του Αντρίκου (123) και Μπέη Πίτσα (Καλλιόπη) του Μιχάλη (11255)

         τέκνα Φρατζέσκα, Λίτσα (Θέκλη) και Λασκαρώ.

         Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα (1223122) και Μανδαράκα Λασκαρώ του Δημήτρη (1233).