Δ2α   Μπέης Γιάννης του Μιχάλη (11251) και Χρυσάφη Ζαχαρούλα του Μαυρουδή

         (πρώτος γάμος του Μπέη) χωρίς απογόνους.

         Μπέης Γιάννης του Μιχάλη (11251) και Βασιλάκη Μαρία του Γεωργίου

         (δεύτερος γάμος του Μπέη) χωρίς απογόνους.

         Δανιόλος Μιχάλης του Νίκου (111125612) και Λογοθέτη Φρατζέσκα του Αντώνη (122412).

 

Δ2β   Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) και Παλαιοκρασσά Αγαθή (Αγαθονίκη) του Ηλία (1117)

         τέκνα Νίκος, Ηλίας, Γιώργης, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) και Γιαννίσης Χαρίκλεια του Μιχάλη (117)

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Θανάση.

         Η οικία αυτή ερειπώθη.

 

Δ2γ   Γιαλούρης Αθανάσης του Γιαννάκη (122331) και Μπέη Ιωάννα του Δημήτρη (114213)

         τέκνο Αθηνά.   

 

Δ2δ   Ρούσσος Νίκος του Λινάρδου (17) και Γιαννίση Κούλα του Νικολάου (1113)

         τέκνο Βαγγέλης.

 

Δ2ε   Μπουκουβάλας Θεόφιλος του Νικολάου (132) και Χαζάπη Καλλιόπη του Γιαννάκη (1115)

         τέκνο Μαριγούλα.

         Γιαλούρης Γιαννούλης του Νικολού (1262) και Μπουκουβάλα Μαριγούλα του Θεοφίλου (1321)

         τέκνα Καλλιόπη, Ευανθούλα, Φιλία, Φραγκούλα, Νικολός και Γιώργης.

 

Δ2ζ   Μοσχόβης Γιάννης του Βασίλη και Γιαλούρη Φιλία του Γιαννούλη (12624)

         τέκνα Βασίλης, Κυριάκος και Μαρία.

 

Δ2η   Εξαδάκτυλος Πέτρος του Γιάννη (13) και Λογοθέτη Ευτυχία του Αντώνη (1225)

         τέκνα Γιάννης, Αντώνης, Μαρία και Γιώργης.

         Παλαιοκρασσάς Σωκράτης του Γιώργη (11122311) και Εξαδακτύλου Μαρία του Πέτρου (133)

         τέκνα Ευτυχούλα, Γιώργης και Πέτρος.

         Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολού (12212) και Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (111223111)

         (πρώτος γάμος της Ευτυχούλας) χωρίς απογόνους.

         Σωτηρίου Κώστας του Παναγιώτη και Παλαιοκρασσά Ευτυχούλα του Σωκράτη (111223111)

         τέκνο Κωνσταντίνος.

 

Δ2θ   Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχάλη (111) και Παλαιοκρασσά Μαρία του Γεωργίου (13162)

         τέκνα Λαρκαρίτσα. Σούλα και Κούλα.

         Χαζάπης Αντώνης του Γιαννούλη (11313) και Γιαννίση Λασκαρίτσα του Νικολάου (1111)

         τέκνα Μαρία και Γιαννούλης.

         Πολέμης Νικολός του Γιώργη (1112652) και Χαζάπη Μαρία του Αντώνη (113131).

 

Δ2ι    Βαλμάς Λεωνίδης του Νικολού (111Β) και Πολέμη Μαριώ του Δημητρίου (113126)

         τέκνα Νικολός, Ερηνούλα και Αννα.

         Γιαλούρης Σταμάτης του Νικολού (1263) και Βαλμά Ερηνούλα του Λεωνίδη (111Β2)

         τέκνα Μαρία και Εύα.

         Σύμπουρας Σταμάτης του Αντώνη (12261) και Γιαλούρη Εύα του Σταμάτη (12632)

         τέκνο Αντώνης.

 

Δ2κ   Μπάλσης Βαγγέλης του Νικόλα (1124) και Πέτσα Μαρία του Βασίλη (125)

         τέκνα Νικόλας, Βασίλης και Ερηνούλα.

         Πολέμης Διονύσης του Νικόλα (1131615) και Μπάλση Ερηνούλα του Βαγγέλη (11243)

         τέκνα Μαρία, Νικολός  και Βαγγέλης.

         Δεσάρτης Γιάννης και Πολέμη Μαρία του Διονύση (11316151).  

 

Δ2λ   Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Νικολού (1243) και Χαζάπη Καλλιόπη του Αντώνη (1141)

         (πρώτος γάμος του Παλαιοκρασσά) τέκνα Νικολός, Ρίτσα, Στρατής, Αντώνης και Αθηνά.

         Παλαιοκρασσάς Σταμάτης του Νικολού (1243) και Κουρτέση Μαρίκα

         (δεύτερος γάμος του Παλαιοκρασσά) χωρίς απογόνους.

         Μπέης Δημήτρης του Γιάννη (11421)και Παλαιοκρασσά Αθηνά του Σταμάτη (12435)

         τέκνα Καλλιόπη, Μαρία και Ιωάννα.

         Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχάλη (122211) και Μπέη Μαρία του Δημήτρη (114212)

         τέκνα Μιχάλης και Δημήτρης.

 

Δ2μ   Λογοθέτης Δημήτρης του Αντώνη (1222) και Μπεγλέρη Μαρουλιώ του Σταμάτη (131)

         τέκνο Αντώνης.

         Λογοθέτης Αντώνης του Δημήτρη (12221) και Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Γιάννη (111182)

         χωρίς απογόνους.

         Παλαιοκρασσάς Μιχάλης του Γιάννη (111183) και Λογοθέτη Ευαγγελία του Νικολάου (1314)

         τέκνο Γιάννης.

         Παλαιοκρασσάς Γιάννης του Μιχάλη (1111831) και Πόποτα Ευαγγελία του Αποστόλου.

        

Δ2ν   Γιαννίσης Μιχάλης του Αντώνη (11) και Παλαιοκρασσά Αγαθή του Ηλία (1117)

         τέκνα Νίκος, Γιώργης, Ηλίας, Αντώνης, Βασίλης, Μαρία και Χαρίκλεια.

         Μυλωνάς Αναστάσης του Γιάννη (12) και Γιαννίση Χαρίκλεια του Μιχάλη (117)

         τέκνα Μιχάλης και Αγαθή.

         Μυλωνάς Μιχάλης του Αναστάση (121) και Μπόνη Εριφύλη του Αθανάση.

         Σπουργίτης Γεώργιος και Μυλωνά Αγαθή του Αναστάση (122).

 

Δ2ξ   Βαλμάς Μιχάλης του Δημήτρη (111163) και Μπέη Καλλιόπη του Δημήτρη (114211)

         τέκνα Αθηνά και Δημήτρης .

         Σύμπουρας Βαγγέλης του Αντώνη (15113) και Βαλμά Αθηνά του Μιχάλη (1111631)

         τέκνα Μικαέλα και Αντώνης.

 

Δ2ο   Μανδαράκας Δημήτρης του Αντρίκου (123) και Μπέη Πίτσα (Καλλιόπη) του Μιχάλη (11255)

         τέκνα Φρατζέσκα, Λίτσα (Θέκλη) και Λασκαρώ.

         Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα (1223122) και Μανδαράκα Λασκαρώ του Δημήτρη (1233).

 

Δ2π   Μπουλμέτης Γιάννης του Αντώνη (1331) και Μανδαράκα Φρατζέσκα του Δημήτρη (1231)

         τέκνα Δήμητρα και Ειρηνούλα.

         Δαγιάσης Αντώνης του Μαθιού (11211) και Μπουλμέτη Δήμητρα του Γιάννη (13311)

         τέκνα Γιάννα και Μαθιός.

 

Δ2ρ   ?

 

Δ2σ   Παλαιοκρασσάς Αριστείδης του Δημήτρη (1341) και Μπεγλέρη Ορσάκη του Σταμάτη (135)

         τέκνα Κατίνα και Σταμάτης.

         Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδη (121425) και Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (13411)

         τέκνα Λεωνίδας και Σούλα.

         Μισιρλής Τάσος του Θόδωρου (11122613) και Κυρτάτα Σούλα του Δημήτρη (1214252).

        

Δ2τ   Παλαιοκρασσάς Μιχαήλ του Ανδρέα (11112) και Καραπιπέρη Αντριανιώ του Γεωργίου (1223)

         τέκνα Μαριώ και Ερηνιώ.

         Πέτσας Λεωνίδης του Βασίλη (121) και Παλαιοκρασσά Μαριώ του Μιχαήλ (111121)

         τέκνα Αντριανούλα και Πετρωνία.

         Κακλαμάνης Νίκος του Δήμα (14) και Πέτσα Πετρωνία του Λεωνίδη (1212)

         τέκνα Μαράκι και Φιφή.

         Βολίκας Πέτρος και Κακλαμάνη Μαράκι του Νίκου.

 

Δ2υ   Χαρχαρός Μιχάλης του Γιάννη (1134) και Ψαρρού Ερηνιώ του Δημήτρη (1131)

         τέκνα Γιάννης, Κατερίνα, Δημήτρης, Χρήστος, Μαρουλιώ και Αγγελικώ.

         Ζαννάκης Λεωνίδης του Νικολού (16) και Χαρχαρού Κατερνούλα του Μιχάλη (11341)

         τέκνα Νικολός, Μιχάλης, Αντώνης, Ερηνούλα και Δήμητρα.

         Κυρτάτας Θανάσης του Δημήτρη (11) και Ζαννάκη Ερηνούλα του Λεωνίδη (161)

         χωρίς απογόνους.

 

Δ2φ   Κακλαμάνης Αντώνης του Δήμα (11) και Θεοδωράκη Αμύρισα του Αχιλλέα (118)

         τέκνο Κατίνα.

         Χέλμης Γιώργης του Φραγκίσκου και Κακλαμάνη Κατίνα του Αντώνη (111)

         τέκνο Σούλα.

        

Δ2χ   Μπέης Νικόλας του Γιώργη (1123) και Σαρρή Μαριώ του Ανδρέα (1431)

         τέκνα Γιώργης, Αντρίκος, Ειρήνη, Αρετή και Πηνελόπη.

         Χαρχαρός Δημήτρης του Μιχάλη (11343) και Μπέη Αρετή του Νικόλα (11233)

         (τρίτος γάμος του Χαρχαρού) χωρίς απογόνους.

 

Δ2ψ  Πολέμης Ηρακλής του Σταμάτη (11128) και Φαλαγκά Πολυξένη του Ν

         τέκνα Σταμάτης, Νικολός, Μιχάλης, Φραεσκούλα, Πετρωνία, Μαρία και Αντώνης.

         Παλαιοκρασσάς Βαγγέλης του Ανδρέα (1114136) και Πολέμη Φραεσκούλα του Ηρακλή (111285)

         τέκνα Πολυξένη, Ερηνούλα, Ανδρέας και Ηρακλής.

         Σαρρής Λεωνίδης του Αντώνη (13426) και Παλαοκρασσά Ξενούλα του Βαγγέλη (11141362)

         τέκνο Φραγκούλα.

         Καλογρίδης Δημήτρης του Παναγιώτη και Σαρρή Φραγκούλα του Λεωνίδη (134261).

 

Δ2ω  Κουτσούκος Δημήτρης του Χαριλάου (11116) και Πολέμη Πετρωνία του Ηρακλή (111286)

         τέκνα Χαρίλαος, Αντώνης, Πολυξένη και Μαντούλα.

         Ζιώτης Αντρίκος του Νικολού (1724) και Στεφάνου Θεοδώρα του Αντρίκου (1222)

         τέκνα Μαρία και Διαμάντη.

         Μάγειρος Λινάρδος του Αντώνη (1111) και Ζιώτη Διαμάντη του Αντώνη (17242)

         τέκνα Θεοδώρα και Αντωνία.

 

Δ2a   ?

Δ2b   ?

Δ2c   ?

Δ2d   ?

Δ2e   ?

 

Τα παρακάτω δεν έχουν αντιστοιχηθεί ακόμη στο χάρτη...

 

*001           (24ε)         Μπεγλέρης Σταμάτης του Λινάρδου (13) και Ζιώτη Ερηνιώ του Νικολάου (111)

         τέκνα Μαρουλιώ, Λεωνίδας (Λινάρδος), Νικόλαος, Μαρία και Ορσάκη.

 

*002           (27α)        Πασχάλης Νικολός του Δημήτρη (11127) και Σύμπουρα Πετρωνία του Σταμάτη (1225)

         τέκνα Ευαγγελία και Ερηνούλα.

         Ξηροπαΐδης Γιάννης του Βασίλη (1235) και Πασχάλη Ερηνούλα του Νικολού (111272)

         τέκνα Βασίλης και Ελένη.

 

*003           (27β)        Σύμπουρας Σταμάτης του Νικολού (122) και Χαζάπη Ερηνιώ του Γιαννάκη (1211)

         τέκνα Νικολός, Μιχάλης, Βαγγέλης, Ασημιώ, Πετρωνία, Αντώνης, Δημήτρης και Γιαννάκης.

         Μπουκουβάλας Δημήτρης του Νικολού (12) και Σύμπουρα Ασημιώ του Σταμάτη (1224)

         τέκνα Νικολός και Γιαννάκης.

         Μπουκουβάλας Γιαννάκης του Δημήτρη (122) και Μπουλμέτη Μαντούλα του Αντώνη (1332).

 

*004           (27γ)         Παλαιοκρασσάς Γιώργης του Ηλία (1116) και Χαζάπη Ανεζιώ του Γιαννάκη (1213)

         (πρώτος γάμος της Χαζάπη) τέκνα Ηλίας και Ασημίνα.

         Καραπιπέρης Αντώνης του Λινάρδου (1315) και Χαζάπη Ανεζιώ του Γιαννάκη (1213)

         (δεύτερος γάμος και των δύο) τέκνα Λινάρδος και Ανδριάνα.

         Μπουλμέτης Νίκος του Γιάννη (131) και Καραπιπέρη Ανδριάνα του Αντώνη (13152)

         τέκνα Αννα, Ευαγγελία, Μαριώ και Γιάννης.

         Γιαννίσης Γιάννης του Γιώργη (1136) και Μπουλμέτη Μαριώ του Νίκου (1313)

         τέκνο Γιώργης.

 

*005           (28γ)         Πασχάλης Γιάννης του Δημήτρη (11124) και Παλαιοκρασσά Ασημίνα του Γεωργίου (11162)

         τέκνα Ανεζιώ, Φωτεινή και Γιώργης.

         Φυρίος Νίκος και Πασχάλη Φωτεινή του Γιάννη (111242)

         χωρίς απογόνους.

 

*006         (30α)        Κυρτάτας Δημήτρης του Λεωνίδη (121425) και Παλαιοκρασσά Κατίνα του Αριστείδη (13411)

         τέκνα Λεωνίδας και Σούλα.

         Μισιρλής Τάσος του Θόδωρου (11122613) και Κυρτάτα Σούλα του Δημήτρη (1214252).

 

 

Τα σπίτια των Στενιών

 

Περιοχή Δ, τμήμα 2.

 

Ο Κουκοτιάνος: Τα σπίτια ανάμεσα στα ρέματα που κατευθύνονται το ένα προς την Πεντάβρυση και το άλλο προς τον κάτω σταθμό και κάτω από τον αμαξιτό δρόμο που οδηγεί στον πάνω σταθμό.

 

Για να δείτε την επόμενη περιοχή πατήστε εδώ.

Για επιστροφή στον κατάλογο των περιοχών πατήστε εδώ.