Απόγονοι Κέτση Ιωάννη                                              Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

Για να δείτε τους απογόνους του Κέτση ή Λέκκα Νικολάου πατήστε εδώ

Για να δείτε τους απογόνους του Κέτση ή Λέκκα Φρατζέσκου του Ζ. πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Κέτσης Ιωάννης του … #3873

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1815

Κέτσης Βασίλειος του Ιωάννη #3874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1815

Κέτσης Βασίλειος του Ιωάννη #3874

1813

... Ανδριάνα ... (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Ζιώτη Στέφανο (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Στέφανος")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1843

Κέτση Μαργέτα (Μαργαρώ) του Βασιλείου

 

 

 

 

 

112

1845

Κέτση Ασπασία του Βασιλείου #3860

 

 

 

 

 

113

1846

Κέτσης Γιακουμής του Βασιλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1838

Μπέης Μιχαήλ του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ") #3855

1845

Κέτση Ασπασία του Βασιλείου #3860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

1846

Κέτσης Γιακουμής του Βασιλείου

1855

Λιανή Ευανθία του Αντωνίου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος με τον Στεφάνου Μιχαήλ του Αντωνίου) (βλέπε δέντρο "Λιανής Νικόλαος του Ιωάννη") Πατ. #4956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο