1

 

Κέτσης ή Λέκκας Ιωάννης του … #3873

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

11

1803

Κέτσης ή Λέκκας Βασίλειος του Ιωάννη #3874

 

 

 εργάτης

D, D,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

11

1803

Κέτσης ή Λέκκας Βασίλειος του Ιωάννη #3874

1813

... Ανδριάνα ... (δεύτερος γάμος της, ο πρώτος ήταν με τον Ζιώτη Στέφανο (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Στέφανος")

 

είχε και δύο κόρες από τον πρώτο της γάμο

ονόματι Αικατερίνη D,

και Ελένη D,

 

 D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1843

Κέτση ή Λέκκα Μαργέτα (Μαργαρώ) του Βασιλείου

 

 

 D, D,   

 

 

112

1845

Κέτση ή Λέκκα Ασπασία του Βασιλείου #3860

 

 

 D, D, D,   

 

 D

113

1843

Κέτσης ή Λέκκας Γιακουμής του Βασιλείου

 

 

ναύτης

D, D, D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

112

1838

Μπέης Μιχαήλ του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Μπέης Ανδρέας του Μιχαήλ") #3855

1845

Κέτση ή Λέκκα Ασπασία του Βασιλείου #3860

 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

113

1846

Κέτσης ή Λέκκας Γιακουμής του Βασιλείου

1855

Λιανή Ευανθία του Αντωνίου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος με τον Στεφάνου Μιχαήλ του Αντωνίου) (βλέπε δέντρο "Λιανής Νικόλαος του Ιωάννη") Πατ. #4956

 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κέτση ή Λέκκα Ιωάννη #3873

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Κέτση ή Λέκκα Νικολάου πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Κέτση ή Λέκκα Φρατζέσκου του Ζ. πατήστε εδώ