Πατέρας:   
Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806  #4060.
Μητέρα:   
Ειρήνη, 1816  #4080.

12345
Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837  #3847.
1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.
1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.
1) Μαριγούλα του Αντωνίου Παπαδοπούλου,
 #4093.
3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080