Πατέρας:   
Δημήτριος Μπάλσης του Ιωάννη,  #4930.
Μητέρα:   
Βιολέτα του Αντωνίου Αγιορείτη (ή Κωβίδη), 1819 (+1859)  #4932.

12345
Αντώνιος Μπάλσης του Δημητρίου, 1850  #3515.
1) Δημήτριος Μπάλσης του Αντωνίου, 1878
 #3516.
2) Μιχαήλ Μπάλσης του Αντωνίου, 1882
 #3517.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Μπάλσης,

4928

Ανδριάνα του Δ Γιαλούρη,

4929

Δημήτριος Μπάλσης του Ιωάννη,

4930

Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835)

4937

Φλωρέζα, (+1850)

4947

Βιολέτα του Αντωνίου Αγιορείτη (ή Κωβίδη), 1819 (+1859)

4932