1

 

Βεστάρχης Δημήτριος #1007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1850

Βεστάρχης Λεωνίδας του Δημητρίου #1008

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1918

Δημόσιος υπάλληλος

M,

 

 

12

1844

Βεστάρχη Φανή του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1850

Βεστάρχης Λεωνίδας του Δημητρίου #1008

γάμος 1872

1851

Χαρχαρού Ασημιώ (Ασημίνα) του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Χαρχαρός Ιωάννης") #1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

1868

Βεστάρχη Λασκαρώ του Λεωνίδα #1011

 

 

Φ, Φ

D,

 

 

112

1874

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα

 

 

info

 

 

113

1877

Βεστάρχης Μιχαήλ του Λεωνίδα (Σαντουριέρης) #1033

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, M,

 

Φ

114

1881

Βεστάρχης Ανδρέας του Λεωνίδα #1014

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ

M,

 

Φ

115

1896

Βεστάρχη Μαριγούλα του Λεωνίδα (Γούλα) #1015

 

 

D,

Π, M,

 

 

116

1897

Βεστάρχης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα #806

 

 

info

 

 

117

 

Βεστάρχη Ευανθία του Λεωνίδα

 

 

Απεβίωσε σε νεαρή ηλικία, το όνομα της έδωσε η αδελφή της Μαριγούλα, στην κόρη της

 

 

118

 

Βεστάρχης Αναστάσιος του Λεωνίδα

Χ.Α.

 

 

 

 

119

 

Βεστάρχης Ηλίας του Λεωνίδα

 

 

απεβίωσε σε νεαρή ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

111

1870

Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Γιαννούλη (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς Νικόλαος του Γεωργίου (Τρίχης)") #1019

γάμος 1899

1868

Βεστάρχη Λασκαρώ του Λεωνίδα #1011

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

112

1874

Βεστάρχης Δημήτριος του Λεωνίδα

γάμος 1902 Χ.Α.

1878

Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #1020

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

1877

Βεστάρχης Μιχαήλ του Λεωνίδα (Σαντουριέρης) #1033

1892

Βαρβάρα ... (Πειραιά)

 

M,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1131

1916

Βεστάρχης Λεωνίδας του Μιχαήλ

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

1132

 

Βεστάρχη Μαρία του Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

114

1881

Βεστάρχης Ανδρέας του Λεωνίδα #1014

 

Μαίρη … (Αγγλίδα σύζυγος)

 

Φ, Φ

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1141

 

Βεστάρχη Σίσσυ του Ανδρέα

 

 

Φ, Φ

 

Φ

1142

 

Βεστάρχη Μίνα του Ανδρέα

 

 

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

 

Παΐσος ...

 

Βεστάρχη Σίσσυ του Ανδρέα

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

D

115

1893

Γιαννίσης Γεώργιος του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Γιαννίσης Νικόλαος του Μιχαήλ" #1028

γάμος 1918

1896

Βεστάρχη Μαριγούλα του Λεωνίδα (Γούλα) #1015

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

info

116

1897

Βεστάρχης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα #806

γάμος 1925

 

Παλαιοκρασσά Αθηνά του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Νικολαου") #60

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1161

 

Βεστάρχη Αννεζιώ (Αννούλα) του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

Φ

1162

1930 

Βεστάρχη Ασημιώ του Κωνσταντίνου #64

 

 

 

 

 

1163

 

Βεστάρχη Χάρις του Κωνσταντίνου #66

 

 

Απεβίωσε το 2007

 

 

1164

 

Βεστάρχη Κοραλία του Κωνσταντίνου #65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1161

 

Χρηστίδης Γεώργιος

 

Βεστάρχη Αννεζιώ (Αννούλα) του Κωνσταντίνου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1162

 

Κουτσούκος Χαρίλαος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Δημήτριος") #808

1930 

Βεστάρχη Ασημιώ του Κωνσταντίνου #64

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1163

 

Μητρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Αίγιο ) #1004

 

Βεστάρχη Χάρις του Κωνσταντίνου #66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11631

 

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου #73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11631

 

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου #73

 

Μαρία … #1005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116311

 

Μητρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1164

 

Βασταρδής Κώστας #811

 

Βεστάρχη Κοραλία του Κωνσταντίνου #65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11641

 

Βασταρδής Γιάννης του Κωνσταντίνου #72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11641

 

Βασταρδής Γιάννης του Κωνσταντίνου #72

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116411

 

Βασταρδή Κοραλία του Γιάννη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1839

Μαρής Θεοδόσιος του Ιωάννη (πρώτος γάμος του, ο δεύτερος ήταν με την Κουτσούκου Ανδριάνα (Αντριανιώ) του Νικολάου) (βλέπε δέντρο "Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου") #1029

γάμος 1872 Χ.Α.

1844

Βεστάρχη Φανή του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Βεστάρχη Δημητρίου      

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα