Μαύρος (ή Σύμπουρας) Δημήτριος του Ανδρέα (11) #4330

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1817

 

Δημοτολόγια: D53-2, D73-5,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK65-3, EK72-3, EK-771,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (2), OTM395, OTM431, OTM455 (2),

 

Γάμος με την Τζουμέζη Μαρία του Θεοδοσίου (13) #4310 οκτώ τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα