Κουτσούκος Ανδρέας του Γιαννούλη (1216) #2696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες:

 

1 Πρόσωπα: KD-1216

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Γεννήθηκε το 1857. Απεβίωσε το 1935

 

Δημοτολόγια: D73-6,

 

Μητρώο Αρρένων: Mitrwo-1847-1865,

 

Μητρώο Αρρένων 1845-1900 Στενιών Ανδρου: OTM-345,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM455,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EklοKatal-3,

 

Επάγγελμα: ναύτης

 

Γάμος με την Παλαιοκρασσά Μαργαρίτα του Γεωργίου (111123) #3489 οκτώ τέκνα

 

Κατοικίες: Spitia-A9 (Α9η), Spitia-K7 (Κ7λ),

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα