Ο Μπίστης Σταματέλος του Μιχαήλ είναι ο πρώτος Μπίστης που εγκαταστάθηκε στις Στενιές μετά την καταστροφή της Χώρας το 1674 από τον Γάλλο πειρατή Κρεβελιέ. Πέθανε το 1703.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Μπίστης Σταματέλος του Μιχαήλ #5016

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Μπίστης Μιχαλάκης του Σταματέλου #5017

 

 

πέθανε το 1712 ή 1716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Μπίστης Μιχαλάκης του Σταματέλου #5017

 

Δελαγραμμάτικα Βιολάντη του Νικολού (πλούσιος καθολικός από τα Λάμυρα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Μπίστης Σταματέλος του Μιχαήλ #5019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

 

Μπίστης Σταματέλος του Μιχαήλ #5019

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

Μπίστη Βιολάντη του Σταματέλου

 

 

 

 

 

1112

 

Μπίστης Μιχάλης του Σταματέλου #5021

 

 

 

 

D

1113

 

Μπίστη Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου

 

 

D,

 

 

1114

 

Μπίστη Μοσχού του Σταματέλου

 

 

 

 

 

1115

 

Μπίστη Μαρούλα του Σταματέλου

 

 

ανύμφευτος

 

 

1116

 

Μπίστη Μαρία του Σταματέλου

 

 

ανύμφευτος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111

 

...

 

Μπίστη Βιολάντη του Σταματέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1112

 

Μπίστης Μιχάλης του Σταματέλου #5021

 

Νταπόντε Αννέζα του Αυγουστή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11121

 

Μπίστη Ευφροσύνη του Μιχάλη

 

 

Χ.Α.

 

 

11122

 

Μπίστη Μαρία του Μιχάλη #4896

 

 

το επίθετο στον κλάδο αυτόν των Μπίστηδων εξέλιπε λόγω θηλεογονίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11122

 

Μπίστης Λιναρδάκης (Λεονάρδος) του Σταματέλου (βλέπε δέντρο "Μπίστης Λιναρδάκης (Λεονάρδος) του Σταματέλου (Μακρομπίστη) (από τα Απατούρια) (πρόκειται για άλλη οικογένεια με το ίδιο επίθετο)) #4895

 

Μπίστη Μαρία του Μιχάλη #4896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1113

 

Καΐρης Πέτρος (από τα Λάμυρα)

Χ.Α.

 

Μπίστη Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1114

 

Νέρης Λεονάρδος

Χ.Α.

 

Μπίστη Μοσχού του Σταματέλου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Μπίστη Σταματέλου του Μιχαήλ #5016

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών

Για να δείτε τους απογόνους του Μπίστη Λιναρδάκη (Λεονάρδου) του Σταματέλου, πατήστε εδώ