Πατέρας:   
Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835) (Χατζηαντώνης)  #4937.
Μητέρα:   
Φλωρέζα, (+1850)  #4947.

123
Μιχαήλ Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Αντωνίου, 1817  #4949.

σύζ.(1842): Μοσκού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1823  #4952.

1) Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Μιχαήλ, 1843
 #4953.

σύζ.: Φλωρέζα,  #4954.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Γονείς

Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835)

4937

Φλωρέζα, (+1850)

4947