Πατέρας:   
Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,  #4573.

12345
Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.
1) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1834 (+1860)
 #4575.
2) Γεώργιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1836
 #4576.
1) Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877
 #616.
2) Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4582.
1) 
 Ειρήνη του Γεωργίου Ζαννάκη,
 #3102.
1) 
 Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1929
 #3103.
2) Μαρουλιώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά,
 #3104.
2) Ζάννα του Γεωργίου Ζαννάκη, 1909
 #4142.
1) 
 Γεώργιος Ζαννής του Ιωάννη, 1936
 #4143.
2) Χρήστος Ζαννής του Ιωάννη, 1943
 #4145.
3) Νικόλαος Ζαννής του Ιωάννη, 1945
 #4144.
3) Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)
 #4702.
1) Μαντούλα του Δημητρίου Ρούσσου, 1942
 #4862.
2) Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, 1944
 #4864.
3) Κατίνα του Δημητρίου Ρούσσου, 1947
 #4863.
3) Αννα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4583.
4) Ορσα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4584.
3) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838 (+1843)
 #4577.
4) Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838
 #3795.
1) Μιχαήλ Γιαννούλας του Γεωργίου, 1861 (+1862)
 #4589.
2) 
 Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863
 #2542.
1) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)
 #2543.
1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #2548.
2) Ιωάννης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1922
 #2549.
3) Χριστόφορος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #2550.
4) Αννα του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #2551.
5) Λούης Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #2552.
6) 
 Νικηφόρος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #2553.
7) Κίμων Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #2554.
2) Χρήστος Κυρτάτας του Μιχαήλ, (+ )
 #2544.
3) 
 Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1888
 #2545.
1) 
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1924
 #2079.
2) Μαντούλα του Νικολάου Κυρτάτα, 1930
 #1441.
3) 
 Χαρίλαος Κυρτάτας του Νικολάου, (+ )
 #2566.
4) Αννα του Νικολάου Κυρτάτα, 1934
 #2567.
4) 
 Φίλιππος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1893
 #794.
1) 
 Μιχάλης Κυρτάτας του Φιλίππου, 1925
 #498.
2) Μοσχούλα του Φιλίππου Κυρτάτα, 1928
 #497.
3) Αννούλα του Φιλίππου Κυρτάτα, 1935
 #500.
4) 
 Νικολός Κυρτάτας του Φιλίππου, 1929
 #499.
5) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1898
 #2546.
1) Αννα του Δημητρίου Κατσίκη, 1921
 #2590.
2) Ευτυχία του Δημητρίου Κατσίκη, 1928
 #1231.
3) Ελένη του Δημητρίου Κατσίκη, 1932 (+2019)
 #2591.
4) Ιωάννης Κατσίκης του Δημητρίου, αγνοούμενος
 #2592.
3) Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872
 #371.
1) 
 Αντώνης Στεφάνου του Πέτρου, (Τσουλής)
 #375.
1) Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, Αμερική
 #386.
2) Αργυρώ του Αντωνίου Στεφάνου, Αμερική
 #1591.
3) Διογένης Στεφάνου του Αντωνίου, Αμερική
 #385.
4) Αθανασία του Αντωνίου Στεφάνου, Αμερική
 #1592.
2) Μαρουλιώ του Πέτρου Στεφάνου, 1894
 #91.
1) Χαρίλαος Στεφάνου του Δημητρίου, 1917 (+1988)
 #92.
2) Πέτρος Στεφάνου του Δημητρίου, 1920 (+1972)
 #94.
3) 
 Γιάννης Στεφάνου του Δημητρίου, 1923 (+2018)
 #93.
4) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Στεφάνου, 1929 (+2016)
 #95.
3) Μαρία του Πέτρου Στεφάνου, 1895 (Καλομαρία)
 #372.
4) Νικόλας Στεφάνου του Πέτρου, 1899 (Γιαννίκος)
 #374.
1) 
 Πέτρος Στεφάνου του Νικολάου, 1935 (+2016)
 #382.
2) Χαράλαμπος Στεφάνου του Νικολάου, 1937
 #383.
5) Φραεσκούλα του Πέτρου Στεφάνου,
 #373.
1) Μιχάλης Χαρχαρός του Δημητρίου, 1932
 #379.
6) Ευτυχία του Πέτρου Στεφάνου, 1905
 #378.
1) Νικολός Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1930
 #392.
7) Κατίνα του Πέτρου Στεφάνου,
 #377.
1) Κωσταντής Ρούσσος του Ιωάννη,
 #389.
8) Ανεζούλα του Πέτρου Στεφάνου,
 #376.
1) Νικολός Κοραχάης του Αλεξάνδρου,
 #387.
2) Βαγγέλης Κοραχάης του Αλέξανδρου,
 #388.
4) Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876 (Λαέρτης)
 #3796.
1) Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901
 #1902.
1) Άννα του Νικολάου Μπουλμέτη, 1930
 #1915.
2) Ευαγγελία του Νικολάου Μπουλμέτη, 1934
 #1916.
3) Μαριώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1932 (+2017)
 #1917.
4) Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1941
 #1918.
2) 
 Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904
 #3798.
1) 
 Μαρίκα του Πέτρου Πέτσα, 1926
 #3958.
2) 
 Βασίλειος Πέτσας του Πέτρου, 1927
 #3959.
3) Ιωάννης Πέτσας του Πέτρου, 1928
 #1765.
4) Λεωνίδης Πέτσας του Πέτρου, 1930
 #1123.
5) 
 Διαμάντη του Πέτρου Πέτσα, 1931 (Φράπα)
 #820.
6) Νικόλαος Πέτσας του Πέτρου, 1933
 #3960.
7) 
 Αντωνία του Πέτρου Πέτσα, 1934
 #3962.
8) Ελένη του Πέτρου Πέτσα, 1937
 #3963.
3) Αντώνιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1903
 #3747.
1) Ιωάννης Μπουλμέτης του Αντωνίου, 1933
 #2094.
2) Διαμάντη του Αντωνίου Μπουλμέτη, 1938
 #3804.
4) 
 Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908
 #3799.
1) Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)
 #3817.
2) Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936
 #3818.
3) Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943
 #3819.
5) 
 Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1909
 #1000.
1) Ιωάννης Μπουλμέτης του Χρήστου, 1938
 #3556.
2) Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942
 #2892.
6) 
 Ηλίας Μπουλμέτης του Ιωάννη,
 #3800.
1) 
 Ιωάννης Μπουλμέτης του Ηλία,
 #3808.
7) 
 Αθηνά του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1917
 #3801.
1) Μαρία του Νικολάου Μανδαράκα, 1941
 #2160.
2) Αργυρώ του Νικολάου Μανδαράκα, 1943
 #1727.
8) Γεώργιος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1921 (+ )
 #3802.
1) Κατίνα του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1945
 #2824.
2) Μαρία του Γεωργίου Μπουλμέτη, 1951
 #3788.
5) Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882
 #3551.
1) 
 Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1906 (Πλούπας)
 #3233.
1) Φραγκούλα του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1946
 #3554.
2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1951
 #3555.
2) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3552.
1) Ιωάννης Τιβέριος του Ανδρέα,
 #3558.
2) Μαντούλα του Ανδρέα Τιβερίου,
 #3559.
3) 
 Μιχαήλ Τιβέριος του Ανδρέα,
 #3560.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3553.
1) Μαντούλα του Νικολάου Βασιλάκη,
 #780.
2) Ιωάννης Βασιλάκης του Νικολάου,
 #2436.
5) Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838
 #4578.
1) Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,
 #4591.
1) Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888 από Λάμυρα
 #3451.
1) Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928
 #2020.
2) Λεωνίδας Μπόνης του Νικολάου, 1907
 #2074.
1) Ζάννα του Νικολάου Μπόνη, 1946
 #892.
3) Ουρανία του Νικολάου Μπόνη, 1913 από Λάμυρα
 #4190.
1) Μιχαήλ Χαρχαρός του Χρήστου, 1940
 #4191.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Χρήστου, 1949
 #6139.
4) Αντώνιος Μπόνης του Νικολάου, (+ )
 #4593.
5) - Μπόνης του Νικολάου,
 #4594.
6) Αντώνιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1843
 #4579.
7) Ανδρέας Χαζάπης του Μιχαήλ, 1846 (+ )
 #4580.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,

4573