Απόγονοι Χριστοδούλου Ιωάννη του Νικολάου                          Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου #4981

 

Φρατζέσκα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1813

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη #4983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1813

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη #4983

1828

Δουλμπέρη Μαρία του Ζαννή (βλέπε δέντρο "Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου") #4984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1848

Χριστοδούλου Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

στο βιβλίο βαπτίσεων Αγ.Γεωργίου εμφανίζεται στο έτος 1847 ενώ στο Μητρώο 1845-1900 στό έτος 1848

 

 

12

1849

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Αντωνίου

 

 

 

 

 

13

1855

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

14

1859

Χριστοδούλου Ζαννής του Αντωνίου

 

 

 

 

 

15

1861

Χριστοδούλου Κατίγκω του Αντωνίου

 

 

 

 

 

16

1868

Χριστοδούλου Λεωνίδας του Αντωνίου  #4748

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1843

Κοραχάης Λεωνίδας του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κοραχάης Θεόφιλος του Αντωνίου") Πατ. #3657

γάμος 1873

1849

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1855

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου

Στο μητρώο αδειών γάμων Ανδρου 1834-1952 έχει πιθανότατα εκ παραδρομής πατρώνυμο «Ανδρέας»

γάμος 1887

1858

Σαρρή Ειρήνη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

1868

Χριστοδούλου Λεωνίδας του Αντωνίου #4748

γάμος 1894

 

Κουρτέση Μαριορίτσα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ") #4744

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα #1397

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

162

1895

Χριστοδούλου Σπύρος του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

163

1905

Χριστοδούλου Σπύρος του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα (πρώτος γάμος του) #1397

γάμος 1920

1897

Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #225

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

1611

 

Χριστοδούλου Ελευθερία του Αντωνίου #238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα (δεύτερος γάμος του) #1397

 

Δαγιάση Κατίνα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Δαγιάσης Λεονάρδος του Ματθαίου") #827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1612

 

Χριστοδούλου Νίκος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1611

 

Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη" #2111

 

Χριστοδούλου Ελευθερία του Αντωνίου #238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο