1

 

Χριστοδούλου Ιωάννης του Νικολάου #4981

 

Φρατζέσκα ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

1813

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη #4983

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

11

1813

Χριστοδούλου Αντώνιος του Ιωάννη #4983

1828

Δουλμπέρη Μαρία του Ζαννή (βλέπε δέντρο "Δουλμπέρης Ζαννής του Νικολάου") #4984

D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1848

Χριστοδούλου Ιωάννης του Αντωνίου

 

 

info

 

D

112

1849

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Αντωνίου

 

 

M, D, D,

 

D

113

1855

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

ναύτης

D, M, D, D,

 

D

114

1859

Χριστοδούλου Ζαννής του Αντωνίου

 

 

D,

 

 

115

1861

Χριστοδούλου Κατίγκω του Αντωνίου

 

 

MD,

 

D

116

1868

Χριστοδούλου Λεωνίδας του Αντωνίου  #4748

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π, Π, M, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1843

Κοραχάης Λεωνίδας του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Κοραχάης Θεόφιλος του Αντωνίου") Πατ. #3657

γάμος 1873

 

γάμος 1873 Καΐρ.Β.

1849

Χριστοδούλου Φρατζέσκα του Αντωνίου

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

113

1855

Χριστοδούλου Νικόλαος του Αντωνίου

Στο μητρώο αδειών γάμων Ανδρου 1834-1952 έχει πιθανότατα εκ παραδρομής πατρώνυμο «Ανδρέας»

γάμος 1887

1858

Σαρρή Ειρήνη του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης")

D

 

 

 

 

 

 

 

 

D

116

1868

Χριστοδούλου Λεωνίδας του Αντωνίου #4748

γάμος 1894

 

Κουρτέση Μαριορίτσα του Γεωργίου (βλέπε δέντρο "Κουρτέσης Γεώργιος του Μιχαήλ") #4744

D

 

 

 

 

 

 

 

D

1161

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα #1397

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D, Π, M,

 

 

1162

1905

Χριστοδούλου Σπύρος του Λεωνίδα

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Π,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1161

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα (πρώτος γάμος του) #1397

γάμος 1920

1897

Χαζάπη Ειρηνούλα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Χαζάπης Ιωάννης") #225

Φ

 

 

 

 

 

 

 

D

11611

 

Χριστοδούλου Ελευθερία του Αντωνίου #238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1161

1894

Χριστοδούλου Αντώνιος του Λεωνίδα (δεύτερος γάμος του) #1397

 

Δαγιάση Κατίνα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Δαγιάσης Λεονάρδος του Ματθαίου") #827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11612

 

Χριστοδούλου Νίκος του Αντωνίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

11611

 

Ζιώτης Μιχαήλ του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Ζιώτης Νικόλαος του Ιωάννη" #2111

 

Χριστοδούλου Ελευθερία του Αντωνίου #238

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Χριστοδούλου Ιωάννη του Νικολάου #4981

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών