Η Μπουλμέτη Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου (11) #2542 σύζυγος Κυρτάτα Μιχαήλ του Δημητρίου (Λιλιδώρη)

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο δισέγγονος της κος Νικολός Μιχ. Κυρτάτας

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα