Ο Κυρτάτας Μιχαήλ του Δημητρίου (Λιλιδόρης) (1122133) #2536.

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Νικολός Μιχ. Κυρτάτας

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα