Δημοτολόγιον Στενιών 1873 — Εγγραφές 5422-5534

σελίδα 5.

επόμενη σελίδα

α/α

Ονοματεπώνυμο

έτος γέννησης

 

Πλέγμα

info

 

 

 

 

 

 

5422

Θεόδωρος τ.

1867

Μπέης Θεόδωρος του Δημητρίου (1141)

-

-

5423

Ιωάννης τ.

1868

Μπέης Ιωάννης του Δημήτρη (1142)

#3274

-

5424

Ανέζα τ.

1871

Μπέη Ανέζα του Δημήτρη (1143)

-

-

5425

Δημήτριος Ν. Χαρχαρός

1831

Χαρχαρός Δημήτριος του Νικολάου (112)

#1626

-

5426

Ανέζα σύζ. Παλαιοκρασσά

1835

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Ανδρέα (123)

#1620

-

5427

Νικόλαος τ.

1862

Χαρχαρός Νικόλαος του Δημητρίου (1121)

#2571

-

5428

Ανδρέας τ.

1863

Χαρχαρός Αντρίκος του Δημήτρη (1122)

#2657

-

5429

Διαμάντη τ.

1866

Χαρχαρού Διαμάντη του Δημητρίου (Καντρέλα) (1123)

#2972

-

5430

Ανδριάνα τ.

1872

Χαρχαρού Ανδριάνα του Δημητρίου (1124)

-

-

5431

Ανδρέας Δ. Παλαιοκρασσάς

1788

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Δημητρίου (12)

#1616

-

5432

Αντώνιος Ν. Κυρτάτας απ.

1835

Κυρτάτας Αντώνιος του Νικολάου (112215) 

#1627

-

5433

Λασκαρού σύζ. απ.

1839

Παλαιοκρασσά Λασκαρού του Ανδρέα (125)

#1621

-

5434

Νικόλαος τ. απ.

1865

Κυρτάτας Νικόλαος του Αντωνίου (1122151)

-

-

5435

Διαμάντη τ. Απ.

1866

Κυρτάτα Διαμάντη του Αντωνίου (1122152)

-

-

5436

Πετρού τ. απ.

1869

Κυρτάτα Πετρωνία (Πατρώνα) του Αντωνίου (1122153)

#824

-

5437

Αριάνθη τ. απ.

1871

Κυρτάτα Αριάνθη του Αντωνίου (1122154)

-

-

5438

Ζάννες Πολέμης ιερεύς

1847

Πολέμης Ζαννής του Σταμάτη (11122)

#110

info

5439

Ασημένια σύζ.

1854

Σαρρή Ασημένια του Γεωργίου (1111)

#610

-

5440

Ανέζα Γ. Σαρρή

1833

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Γεωργίου (111125)

#3491

-

5441

Θεόδωρος τ.

1872

Σαρρής Θεόδωρος του Γεωργίου (1114)

-

-

5442

Μαρία τ.

1861

Σαρρή Μαρία του Γεωργίου (1113)

#3973

-

5443

Ειρήνη Ν. Σαρρή

1843

Χαζάπη Ειρήνη του Νικολάου (Κρομμύδαινα) (14) χήρα Νικ. Σαρρή

#3846

-

5444

Αντώνιος τέκνον της

1860

Σαρρής Αντώνιος του Νικολάου (1312) 

#725

-

5445

Μαρούλα Ιω. Ξηροπαΐδη

1838

Φαλαγκά Μαρούλα του Αντωνίου (124) 

#2857

-

5446

Λεωνίδας τ.

1859

Ξηροπαΐδης Λεωνίδας του Ιωάννη (1121)

-

-

5447

Αντώνιος τ.

1861

Ξηροπαΐδης Αντώνιος του Ιωάννη (1122)

-

-

5448

Κατίγκω τ.

1863

Ξηροπαΐδη Κατίγκω του Ιωάννη (1123)

-

-

5449

Ανέζα Αντ. Φαλαγκά

1798

Παλαιοκρασσά Ανέζα του Παπαντώνη (11126)

#3284

-

5450

Δημήτριος Γ. Παλαιοκρασσάς

1835

Παλαιοκρασσάς Δημήτριος του Γεωργίου (Μήτρας) (113)

#393

info

5451

Φραζέσκα σύζ.

1843

Μαρή Φρατζέσκα του Νικολάου (111)

#394

-

5452

Νικόλαος τ.

1864

Παλαιοκρασσάς Νικολός του Δημητρ. (Μπαρμπέτης) (1131)

 #397

-

5453

Διαμάντη τ.

1870

Παλαιοκρασσά Διαμαντώ του Δημητρίου (1137)#398

#398

-

5454

Ανέζα Μ. Μαρή τ.

1815

Πολέμη Ανέζα του Μιχαήλ (1114)

#546

-

5455

Μιχαήλ τ.

1849

Μαρής Μιχαήλ του Νικολάου (113)

#1688

info

5456

Ευδοκία τ.

1853

Μαρή Ευδοκία του Νικολάου (114)

-

-

5457

Μαρία τ.

1856

Μαρή Μαρία του Νικολάου (115)

-

-

5458

Μαρούλα τ.

1859

Μαρή Μαρούλα του Νικολάου (116)

-

-

5459

Ανδρέας Γιαν. Χαζάπης

1838

Χαζάπης Ανδρέας (Αντρίκος) του Γιαννούλη (113)

#294

info

5460

Χαρίκλεια σύζ.

1846

Μαρή Χαρίκλεια του Νικολάου (112)

#295

-

5461

Γιαννούλης τ.

1868

Χαζάπης Γιαννούλης του Ανδρέα (1131)

#296

-

5462

Νικόλαος τ.

1872

Χαζάπης Νικόλαος του Ανδρέα (1132)

#300

info  

5463

Νικόλαος Δ. Σύμπουρας

1840

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Νικόλαος του Δημητρίου (131)

#3066

-

5464

Ζάννα σύζ.

1844

Λογοθέτη Ζάννα του Νικολάου (15)

#989

-

5465

Δημήτριος τ.

1864

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Δημήτριος του Νικολάου (1311)

-

-

5466

Ιωάννης τ.

1867

Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας Ιωάννης του Νικολάου (1312)

-

-

5467

Θεοφίλη τ.

1870

Μπουκουβάλα ή Σύμπουρα Θεοφίλη του Νικολάου (1313)

-

-

5468

Νικόλαος Ι. Λογοθέτης

1803

Λογοθέτης Νικόλαος του Ιωάννη (Φραγκογιάννης) (1)

#878

-

5469

Διαμάντη σύζ.

1805

Πολέμη Διαμάντη του Μιχαήλ (Βαβαντού) (1111)

#544

-

5470

Νικόλαος Δ. Φαλαγκάς

1828

Φαλαγκάς Νικόλαος του Δημητρίου (Λουλίας) (131)

#3415

info

5471

Μόσχα σύζ. Κουτσούκου

1840

Κουτσούκου Μόσχα του Ιωάννη (113) 

#3420

info

5472

Μαρία τ.

1859

Φαλαγκά Μαρία του Νικολάου (1311)

-

-

5473

Δημήτριος τ.

1865

Φαλαγκάς Δημήτρης του Νικολάου (Στρατάκης) (1314)

#3424

-

5474

Ιωάννης τ.

1865

Φαλαγκάς Ιωάννης του Νικολάου (1316)

#3426

-

5475

Διαμάντη τ.

1872

Φαλαγκά Διαμάντη του Νικολάου (1318)

-

-

5476

Γεώργιος Μ. Σύμπουρας

1821

Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ (11) 

#3134

info

5477

Φραζέσκα σύζ.

1828

Λογοθέτη Φρατζέσκα του Νικολάου (14)

#988

-

5478

Νικόλαος τ.

1856

Σύμπουρας Νικόλαος του Γεωργίου (113)

#3150

info    

5479

Ανδρέας τ.

1863

Σύμπουρας Ανδρέας του Γεωργίου (114)

#2723

-

5480

Γιαννούλης Ιω. Χαζάπης

1798

Χαζάπης Γιαννούλης του Ιωάννη (Γιαννακάκης) (11)

#1404

-

5481

Φραζέσκα σύζ.

1804

Σύμπουρα Φρατζέσκα του Σταματέλου (11)

#1406

-

5482

Αντώνιος τ.

1843

Χαζάπης Αντώνιος του Δημητρίου (114)

#2924

-

5483

Αντώνιος Δ. Φαλαγκάς

1843

Φαλαγκάς Αντώνιος του Δημητρίου (135)

#3418

-

5484

Αντριάνα σύζ. Σύμπουρα

1850

Σύμπουρα Αντριανιώ του Νικολάου (121)

#3445

-

5485

Δημήτριος Ανδρ. Μαύρος

1817

Μαύρος (ή Σύμπουρας) Δημήτριος του Ανδρέα (11)

#4330

info

5486

Μαρία σύζ.

1825

Τζουμέζη Μαρία του Θεοδοσίου (13)

#4310

-

5487

Ανδρέας τ.

1844

Μαύρος Ανδρέας του Δημητρίου (112)

-

-

5488

Νικόλαος τ.

1846

Μαύρος Νικόλαος του Δημητρίου (111)

-

-

5489

Ασημίνα τ.

1852

Μαύρου (ή Σύμπουρα) Ασημίνα του Δημητρίου (114)

#4725

-

5490

Αμήρισα τ.

1858

Μαύρου Αμύρισα του Δημητρίου (117)

-

-

5491

Ζαχάρω τ.

1861

Μαύρου Ζαχαρούλα του Δημητρίου (118)

-

-

5492

Ανδρέας Γ. Παλαιοκρασσάς

1819

Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (111122)    

#3488

info

5493

Μαρία σύζ. Ν. Λογοθέτη

1824

Λογοθέτη Μαρία του Νικολάου (11)

#985

-

5494

Γεώργιος τ.

1849

Παλαιοκρασσάς Γεώργιος του Ανδρέα (Πάππους) (1111221)     

#2655

info

5495

Βενετία τ.

1855

Παλαιοκρασσά Βενετία του Ανδρέα (1111223)

-

-

5496

Ασημίνα τ.

1858

Παλαιοκρασσά Ασημίνα του Ανδρέα (1111224)

-

-

5497

Δημήτριος Αντ. Πατέρας ή Λογοθέτης

1823

Λογοθέτης Δημήτριος του Αντωνίου (Πατέρας) (12)

 #3839

-

5498

Μαρία σύζ.

1825

(από τα Αποίκια) από άγνωστο δέντρο

-

-

5499

Επαμεινώνδας τ.

1856

Λογοθέτης Επαμεινώνδας του Δημητρίου (123)            

#2238

info

5500

Ειρήνη τ.

1857

Λογοθέτη Ειρήνη του Δημητρίου (124)

#3850

-

5501

Μιχαήλ τ.

1860

Λογοθέτης Μιχαήλ του Δημητρίου (126)

-

-

5502

Αντώνιος τ.

1846

Λογοθέτης Αντώνιος του Δημητρίου (Χατζής) (122) 

-

-

5503

Μαρία Αντ. Πατέρα Λογοθέτη

1849

Λέκκα Μαριώ του Ζάννε (από άγνωστο δέντρο) σύζ. Λογοθέτη Αντ. του Δ. (122)

-

-

5504

Ασημίνα τ.

1870

Λογοθέτη Ασημένια του Αντωνίου (1221)

#1342

-

5505

Δημήτριος Ν. Αξιώτης

1823

Αξιώτης ή Ψαρρός Δημήτριος του Νικολάου (111)

#3735

info

5506

Αικατερίνη σύζ.

1828

Κυρτάτα Αικατερίνη του Νικολάου (112212)

#3731

-

5507

Αγγελικώ τ.

1860

Αξιώτη ή Ψαρρού Αγγελικώ του Δημητρίου (1114)

#3895

-

5508

Ειρήνη τ.

1871

Ψαρρού Ερηνιώ του Δημητρίου (1113)

#4177

-

5509

Ιωάννης Γιαν. Σαρρής

1806

Σαρρής Ιωάννης του Γιαννούλη (14)

#3971

-

5510

Μαρία σύζ.

1816

από άγνωστο δέντρο

-

-

5511

Ελευθέριος Καρυστινός

1823

Καρυστινός Ελευθέριος του Νικολάου (1)

#1855

-

5512

Ειρήνη σύζ. Μπέη

1827

Μπέη Ειρήνη του Γεωργίου (111)

#1861

-

5513

Φλωρέζα τ.

1851

Καρυστινού Φλωρέζα του Ελευθερίου (11)

#1857

-

5514

Ελένη τ.

1855

Καρυστινού Ελένη του Ελευθερίου (12)

#1858

-

5515

Νικόλαος τ.

1857

Καρυστινός Νικολός του Ελευθερίου (13)

-

-

5516

Αρετή τ.

1860

Καρυστινού Αρετή του Ελευθερίου (14)

-

-

5517

Θεοχάρης τ.

1867

Καρυστινός Θεοχάρης του Ελευθερίου (16)              

#1687

 info

5518

Φραζέσκα τ.

1869

Καρυστινού Φράγκα του Λευτέρη (17)

#1863

-

5519

Γεώργιος Ιω. Χαζάπης

1849

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (12)

-

info

5520

Αντώνιος αδελφός του

1853

Χαζάπης Αντώνιος του Γιάννη (13)

-

-

5521

Πέτρος αδελφός του

1861

Χαζάπης Πέτρος του Γιάννη (14)

 #2773

-

5522

Μιχαήλ Ν. Λογοθέτης

1833

Λογοθέτης Μιχαήλ του Νικολάου (13)

#987

-

5523

Ευγένα σύζ. Παλαιοκρασσά

1838

Παλαιοκρασσά Ευγένα του Μιχαήλ (111234)

#993

-

5524

Νικόλαος τ.

1864

Λογοθέτης Νικόλαος του Μιχαήλ (131)

#1233  

 info

5525

Αντώνιος τ. τρελός Σμύρνη

1866

Λογοθέτη Αντώνης του Μιχαήλ (133)

-

-

5526

Μαρία τ.

1868

Λογοθέτη Μαριώ του Μιχαήλ (134)

#2863

-

5527

Νικόλαος Γιαν. Αξιώτης

1837

Αξιώτης ή Ψαρρός Νικόλαος του Γιαννούλη (13)

#3138

-

5528

Ανίκα σύζ.

1848

από άγνωστο δέντρο

-

-

5529

Δέσποινα τ.

1869

Αξιώτη ή Ψαρρού Δέσποινα του Νικολάου (131)

-

-

5530

Γιαννούλης τ.

1872

Αξιώτης ή Ψαρρός Γιαννούλης του Νικολάου (Σανάς) (132)

-

-

5531

Αικατερίνα Ζιώτη Γ.

1813

από άγνωστο δέντρο

-

-

5532

Γιαννούλης Θ. Φαλαγκάς

1843

Φαλαγκάς Γιαννούλης του Θεοδοσίου (143)

#1931

info

5533

Μόσχα σύζ. Σύμπουρα

1849

Σύμπουρα Μόσχα του Δημητρίου (Μπούρδαινα) (13)

#1959

-

5534

Θεοδόσιος τ.

1871

Φαλαγκάς Θεοδόσιος του Γιαννούλη (1431)

#1019

info

 

 

 

 

 

 

 

Επόμενη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

 

 

 

Επιστροφή στα Μητρώα

 

 

 

 

Επιστροφή στα «Διάφορα»

 

 

 

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα του ιστότοπου