Ο Χαρχαρός Μιχαήλ του Δημητρίου (1322) #2579

και η σύζυγος του Κυρτάτα  Αννα του Γεωργίου (11221361) #2573.

 

Τις φωτογραφίες προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

 

 

Αριστερά η Χαρχαρού Λασκαρώ του Δημητρίου (1321) #1400 info σύζ. Χαζάπη Κωνσταντίνου του Νικολάου

και δεξιά η Κυρτάτα  Αννα του Γεωργίου (11221361) #2573 σύζ. Χαρχαρού Μιχαήλ του Δημητρίου

στην αυλή του σπιτιού της τελευταίας.

Στη μέση η ανιψιά τους Λαγοπούλου … (13253) (κόρη της Ανεζιώς Χαρχαρού συζ. Λαγοπούλου) από την Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι γνωστό το όνομα της.

 

Φωτογραφία με ημερομηνία 22 Απριλίου 1974.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα