Πατέρας:   
Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,  #3714.

12345
Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,  #3716.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1806 (Καβίλιας)
 #3728.
1) Μαρία του Νικολάου Κυρτάτα, 1828
 #3730.
1) Δημήτριος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1847
 #3016.
2) Ανδριάνα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1851
 #3904.
3) Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1853
 #3905.
1) Μαρουλιώ του Σταματίου Μπεγλέρη,
 #1785.
2) Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881 (Μπαμπίλιας)
 #1155.
3) Νικόλαος Μπεγλέρης του Σταματίου, 1886
 #3911.
4) Μαρία του Σταματίου Μπεγλέρη, 1892
 #1816.
5) 
 Ορσάκη του Σταματίου Μπεγλέρη, 1895
 #3258.
4) Ορσα του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1856
 #3906.
5) Χρήστος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1858
 #2239.
1) Ερηνιώ (Ειρήνη) του Χρήστου Μπεγλέρη,
 #2456.
2) 
 Λεονάρδος Μπεγλέρης του Χρήστου, 1890
 #2457.
3) Εριφίλη του Χρήστου Μπεγλέρη, (Κοκώνα)
 #2458.
4) 
 Ανδριάνα του Χρήστου Μπεγλέρη, 1890 (Κοντή)
 #2459.
5) 
 Δημήτριος Μπεγλέρης του Χρήστου, 1895 (+ΒΠΠ)
 #2460.
6) 
 Αγλαΐα του Χρήστου Μπεγλέρη, (Ευλαλία)
 #2461.
6) Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863
 #3907.
1) Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880 (προφανώς Λεονάρδος)
 #3093.
2) Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886
 #3936.
3) Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887
 #3937.
4) Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889
 #2678.
5) 
 Μαρία του Βασιλείου Πέτσα, 1902
 #3938.
6) Ανθούλα του Βασιλείου Πέτσα,
 #3939.
7) Ευτυχία του Βασιλείου Πέτσα, 1905
 #621.
8) Πέτρος Πέτσας του Βασιλείου, 1895
 #3803.
9) Νικόλαος Πέτσας του Βασιλείου, 1898
 #3941.
10) Ιωάννης Πέτσας του Βασιλείου, 1903 (Χοιρνός)
 #1221.
7) Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866
 #3908.
1) Λεονάρδος (Λούης) Μπεγλέρης του Νικολάου, 1895
 #1597.
2) Ανδριάνα του Νικολάου Μπεγλέρη,
 #3613.
3) Μαρία του Νικολάου Μπεγλέρη, 1911
 #3915.
4) Αντώνιος Μπεγλέρης του Νικολάου, 1905
 #3223.
2) Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829
 #3731.
1) Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854
 #4214.
1) Αντώνης Κυρτάτας του Πέτρου, (+ )
 #2370.
2) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876 (Μητραλάκος)
 #3402.
3) Γεώργιος Κυρτάτας του Πέτρου, 1878 Γαλάτσι Ρουμανίας
 #4215.
4) Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881
 #2361.
5) Νικόλαος Κυρτάτας του Πέτρου, 1883/6 (Οσιος)
 #4216.
6) Ανδρέας Κυρτάτας του Πέτρου, 1886 (Μπαντίας)
 #3060.
7) Κατερίνα του Πέτρου Κυρτάτα, 1892
 #3681.
8) 
 Ιάκωβος Κυρτάτας του Πέτρου, 1896 (+ΒΠΠ)
 #2232.
2) Νικόλαος Ψαρρός του Δημητρίου, 1856
 #4662.
3) Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858
 #4177.
1) Κατερνιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1893
 #4178.
2) Ιωάννης Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1897 ανάπηρος, Άγαμος
 #4179.
3) Δημήτριος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1902
 #1596.
4) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1911
 #4180.
5) Χρήστος Χαρχαρός του Μιχαήλ, 1905
 #4181.
6) Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913
 #4182.
4) Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858
 #3895.
1) Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880
 #3896.
2) Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1887
 #2090.
3) 
 Δημήτριος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1895 (+ΒΠΠ) (Μήτρος)
 #2740.
3) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου, 1833 (Καβίλιας)
 #2191.
1) Φρατζέσκα του Δημητρίου Κυρτάτα, 1854 (Βουβή)
 #2534.
1) Δημήτριος Μπέης του Πέτρου,
 #2581.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1856 (+ )
 #2535.
3) 
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858 (Λιλιδώρης)
 #2536.
1) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1886 (+1948)
 #2543.
2) Χρήστος Κυρτάτας του Μιχαήλ, (+ )
 #2544.
3) 
 Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1888
 #2545.
4) 
 Φίλιππος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1893
 #794.
5) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1898
 #2546.
4) Γιαννούλης Κυρτάτας του Δημητρίου, 1860 (Τζων Μπράουν) Η.Π.Α. χ.α.
 #2537.
5) 
 Πετρού του Δημητρίου Κυρτάτα, 1865
 #2538.
1) 
 Δημήτριος Χαρχαρός του Νικολάου, 1898
 #1398.
2) Θεοδωρής Χαρχαρός του Νικολάου,
 #2582.
3) Διαμάντη του Νικολάου Χαρχαρού,
 #2583.
6) Γεώργιος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1866
 #2539.
1) Αννα του Γεωργίου Κυρτάτα, 1902
 #2573.
2) Τασούλα του Γεωργίου Κυρτάτα, Αποίκια
 #2574.
3) Δημήτριος Κυρτάτας του Γεωργίου, 1897
 #2575.
4) Ειρηνούλα του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2576.
5) Διαμάντη του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2577.
6) Κατίνα του Γεωργίου Κυρτάτα,
 #2578.
4) Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1837 (Λούβανος)
 #1235.
1) Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866
 #3056.
1) 
 Φλώρα του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1896
 #3057.
2) Αννίκα του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1900
 #2363.
3) Ελένη του Γεωργίου Μπουκουβάλα, 1907
 #3058.
4) Αρετή του Γεωργίου Μπουκουβάλα,
 #3059.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869 (Λούβανος)
 #3736.
1) Φραγκούλα του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1900 (Μπαρέζα)
 #1581.
2) Αρετή του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1903
 #3739.
3) Μιχαήλ Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1906 Πειραιά
 #3740.
4) Γιάννης Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1916
 #3743.
5) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918
 #3260.
6) Διαμάντη του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3741.
7) Μόσχα του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3742.
3) Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1872 (Πάγκαλος)
 #3680.
1) Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1906
 #3745.
2) Ευτυχία του Νικολάου Κυρτάτα, 1913
 #3746.
3) 
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1921
 #1801.
4) Ιωάννης Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1875 (Καρής)
 #3712.
1) Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)
 #3749.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1879
 #3737.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου, 1841
 #1627.
1) Νικόλαος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1865
 #3751.
2) Διαμάντη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1866
 #3752.
3) Πετρωνία του Αντωνίου Κυρτάτα, 1869
 #824.
1) 
 Λεονάρδος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1895
 #825.
2) Γεώργιος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1897
 #826.
3) Κατίνα του Αντωνίου Δαγιάση,
 #827.
4) Νίκος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1899
 #828.
4) Αριάνθη του Αντωνίου Κυρτάτα, 1871
 #3754.
6) Λεωνίδας Κυρτάτας του Νικολάου, 1844
 #3733.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
3ων εξαδέλφων
στην 5η στήλη
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γκίκας Κυρτάτας του Δημητρίου,

5045

Ανέζα,

5459

Δημήτριος Κυρτάτας του Γκίκα,

5046

Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,

5039

Ανέζα,

5040

Δημήτριος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,

5041

Ειρήνη,

5044

Μαρία του Δημητρίου Κόη,

4659

Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,

3714