Παλαιοκρασσά Ορσούλα του Ιωάννη (111182) #1787 σύζ. Λογοθέτη Αντώνη του Δημητρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 LA-12221, PI1-111182, PI1-111184, PP2-1131611, SSN-12211,

4 Gialia30, KyriesGialia30, Paralia1937, Theotokou1936

5 PasxalinoGlenti60

8 EptaSteniotisses,