Ο γάμος του Λογοθέτη Δημητρίου του Μιχαήλ (12243)

με την Πολέμη Ασημένια (Μένια) του Νικολάου (1112624)

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Σαρρή Λασκαρίτσα του Σταματίου σύζ. Ντατσούλη Αγγέλου

Διακρίνονται στα αριστερά της φωτογραφίας η

Λογοθέτη Μαρίκα του Μιχαήλ (12244) σύζ. Κυρτάτα Μιχαήλ του Νικολάου

και πίσω από τη νύφη ο αδελφός του γαμπρού

Λογοθέτης Ευάγγελος του Μιχαήλ (12247),

η μητέρα της νύφης Παλαιοκρασσά Χαρίκλεια του Ανδρέα (12411) σύζ. Πολέμη Νικολάου του Δημητρίου,

η αδελφή της νύφης Πολέμη Αννα του Νικολάου (1112621)

και παράνυμφη η Πολέμη Φραγκούλα του Ιωάννη (1141612) σύζ. Φαλαγκά Διαμαντή του Θεοδοσίου

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο

των φωτογραφιών από γάμους

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα