1

1815

Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου (Πίσσας) #2771

1827

Μπέη Ειρήνη του Γεωργίου (πρώτος γάμος της, ο δεύτερος ήταν με τον Καρυστινό Ελευθέριο του Θεοχάρη) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #1861

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1845

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (Πίσσας) #2773

 

 

πλοίαρχος

D, D, D,

 

D

12

1848

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας)

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

πλοίαρχος

D

 

 

13

1860

Χαζάπης Αντώνιος του Ιωάννη

 

 

απεβίωσε το 1863

 

D

14

1861

Χαζάπης Πέτρος του Ιωάννη #2656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

11

1845

Χαζάπης Δημήτριος του Ιωάννη (Πίσσας) #2773

γάμος 1869

1849

Κουτσούκου Μαρουλιώ του Ανδρέα (βλέπε δέντρο "Κουτσούκος Ανδρέας του Νικολάου") #2774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1871

Χαζάπη Μαρία του Δημητρίου

 

 

 

 

Φ

112

1877

Χαζάπης Γεώργιος (Μπεγιώγης) του Δημητρίου #2922

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

απεβίωσε το 1962

D

 

 

113

1879

Χαζάπης Αντρίκος του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

114

1882

Χαζάπης Αντώνιος του Δημητρίου #2924

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

D,

 

L

115

1889

Χαζάπης Λεωνίδης του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

116

1890

Χαζάπης Νικόλαος του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

117

1898

Χαζάπης Ιωάννης του Δημητρίου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

118

 

Χαζάπη Ευτυχία του Δημητρίου (Κουκούλα)

 

 

D, D, D,

L

 

L

119

 

Χαζάπη Ερηνιώ του Δημητρίου #2928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

112

1877

Χαζάπης Γεώργιος (Μπεγιώγης) του Δημητρίου (πρώτος γάμος του) #2922

γάμος 1908

 

Φαλαγκά Λουλία του Νικολάου (βλέπε δέντρο "Φαλαγκάς (Τρίχης) Νικόλαος του Γεωργίου") #2929

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

1908

Χαζάπη Μόσχα του Γεωργίου #889

 

 

Φ

D, D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

1877

Χαζάπης Γεώργιος (Μπεγιώγης) του Δημητρίου (δεύτερος γάμος του) #2922

γάμος 1940

1905

Κουτέλη Καλλιόπη (από Μεσαθούρι) (δεύτερος γάμος και αυτής, ο πρώτος ήταν με τον Βαλμά Νικόλαο του Μιχαήλ από τις Μαίνητες. Στο μητρώο των αδειών γάμων αναφέρεται με το επίθετο Βαλμά). Απεβ. το 2000

Φ

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1122

1941

Χαζάπη Μαρουλιώ του Γεωργίου

 

 

Φ

 

Φ

1123

1948

Χαζάπης Νικόλαος του Γεωργίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1121

 

Πολέμης Γεώργιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #32

1908

Χαζάπη Μόσχα του Γεωργίου #889

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114

1882

Χαζάπης Αντώνιος του Δημητρίου (Κατσαντώνης) #2924

 

Μπέη Φρατζεσκούλα του Αντωνίου (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ") #2933

 

 

 

 

 

 

 

 

D

1141

 

Χαζάπη Ερηνούλα του Αντωνίου #894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1141

1900

Πολέμης Μιχαήλ του Ηρακλή (βλέπε δέντρο "Πολέμης Παπαλεονάρδος") #114

 

Χαζάπη Ερηνούλα (Ειρήνη) του Αντωνίου #894

D

 

 

 

 

 

 

Η Ερηνούλα απεβίωσε κατά τον τοκετό της

 

D

118

 

Σαρρής Αντώνης του Βασιλείου (δεύτερος γάμος του, ο πρώτος ήταν με την Μαρή Βασιλική του Θεοδοσίου) (βλέπε δέντρο "Σαρρής Γιαννούλης") #2412

γάμος 1906 Χ.Α.

 

Χαζάπη Ευτυχία του Δημητρίου (Κουκούλα) (πρώτος γάμος της)

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Γκίνης Ιωάννης

Χ.Α.

 

Χαζάπη Ευτυχία του Δημητρίου (Κουκούλα) (δεύτερος γάμος της)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Μωραϊτάκης Δημήτριος (Χώρα)

Χ.Α.

 

Χαζάπη Ευτυχία του Δημητρίου (Κουκούλα) (τρίτος γάμος της)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

119

 

Χαζάπη Ερηνιώ του Δημητρίου #2928

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

1191

 

Ελένη ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12

1848

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (πρώτος γάμος του)

γάμος 1874 Χ.Α.

1853

Κέτση Μοδένη του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο "Κέτσης ή Λέκκας Νικόλαος") Πατ. #3117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

12

1848

Χαζάπης Γεώργιος του Ιωάννη (Μπόγκας) (δεύτερος γάμος του)

Χ.Α.

1854

Παλαιοκρασσά Βενετία του Ανδρέα (και αυτής δεύτερος γάμος, ο πρώτος με Μπαζάκη Μιχαήλ του Γεωργίου, είχε δε και τρίτο γάμο) (βλέπε δέντρο "Παλαιοκρασσάς Παπανικόλας") Πατ. #3488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

1861

Χαζάπης Πέτρος του Ιωάννη #2656

γάμος 1882

1860

Βαλμά Ερηνιώ (Ειρήνη) του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Βαλμάς Φιλιππής”) #2653

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141

1885

Χαζάπη Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου #2055

 

 

Φ

D, D, D,

 

 

142

 

Χαζάπη Ζωή του Πέτρου

 

 

 

 

 

143

1888

Χαζάπης Γιαννάκης του Πέτρου

 

 

Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

 

 

144

 

Χαζάπη Χαρίκλεια του Πέτρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φ

141

1884

Πασχάλης Θεοδόσιος του Δημητρίου (βλέπε δέντρο "Πασχάλης Ιωάννης") #2039

γάμος 1919

1885

Χαζάπη Μαρία (Μαριώ) του Πέτρου #2055

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Χαζάπη Ιωάννη του Δημητρίου

Εβδομη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

Για να διαβάσετε πληροφορίες για το επίθετο «Χαζάπης» πατήστε εδώ

 

 

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη (Κάλη) Νικολάου του Μιχαήλ, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Γιαννούλη του Νικολάου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Ιωάννη, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Μιχαήλ του Αντωνίου, πατήστε εδώ

 

Για να δείτε τους απογόνους του Χαζάπη Νικολάου του Δημητρίου, πατήστε εδώ