Πατέρας:   
Γεώργιος Σαρρής του Δημητρίου, 1828  #3980.
Μητέρα:   
Σμαράγδα του Γιαννούλη Κωβίδη, 1837  #4001.

12345
Γιαννούλης Σαρρής του Γεωργίου, 1866 (Μπαρμπαγιαννούλης) άγαμος  #4003.

Σαρρής Γιαννούλης του Γεωργίου (Μπαρμπαγιαννούλης) Σαρρής Γιαννούλης του Γεωργίου (Μπαρμπαγιαννούλης)


Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Δημήτριος Σαρρής του Γιαννούλη, 1793

3969

Διαμάντη, 1803

3977

Γεώργιος Σαρρής του Δημητρίου, 1828

3980

Αντώνιος Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Γιαννούλη, 1775 (+1835)

4937

Φλωρέζα, (+1850)

4947

Γιαννούλης Αγιορείτης (ή Κωβίδης) του Αντωνίου, 1807

4948

Αικατερίνη,

4950

Σμαράγδα του Γιαννούλη Κωβίδη, 1837

4001