1

 

Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου #994

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 D

11

 

Κουτέλης Ματθαίος του Δημητρίου #995

 

 

 

 

 

12

1874

Κουτέλης Νικόλαος του Δημητρίου (Γαμπρούδης)

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  D

11

 

Κουτέλης Ματθαίος του Δημητρίου #995

γάμος 1909

 

Τζουμέζη Χαρίκλεια του Νικολάου (βλέπε δέντρο  "Τζουμέζης Θεοδόσιος") #996

 D

 

 

 

 

 

 

 

 

111

1912

Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου

 

 

info

 

  

112

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου #998

 

 

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info

 111

 

Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου

Χ.Α.

 

Πετράκη Φράγκα του Ιωάννη

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ, Φ

112

 

Μπουλμέτης Χρήστος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #1000

γάμος 1937

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου #998

info

 

 

 

 

 

 

 

 

info

12

1874

Κουτέλης Νικόλαος του Δημητρίου (Γαμπρούδης)

γάμος 1897

1871

Πολέμη Αννίκα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο  "Πολέμης Παπαλεονάρδος") Πατ. #550

 D

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

121

 

Κουτέλη Λασκαρώ του Νικολάου (εκ τεκνοθεσίας) #1001

 

 

Φ, Φ

η Λασκαρώ ήταν τέκνο του Μπέη Δημητρίου του Πέτρου (Πεταγρή) (1181) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ")

D, D,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Ζαννάκης Βασίλειος του Μιχαήλ (από τα Αποίκια)

γάμος 1944

 

Κουτέλη Λασκαρώ του Νικολάου #1001

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

1211

 

Ζαννάκης Νίκος του Βασιλείου

 

 

(κουρέας)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόγονοι Κουτέλη Δημητρίου του Ματθαίου

Ογδοη έκδοση

 

 

 

επιστροφή

 

άλλο δέντρο

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

πίνακας αναφορών