Απόγονοι Κουτέλη Δημητρίου του Ματθαίου            Εκτη έκδοση με παραπομπές (που ξεκινάνε με το σύμβολο #) στους κατιόντες

 

επιστροφή

 

Αλλο δέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου #994

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κουτέλης Ματθαίος του Δημητρίου #995

 

 

 

 

 

12

1874

Κουτέλης Νικόλαος του Δημητρίου (Γαμπρούδης)

 

 

 Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Απεβίωσε το 1941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Κουτέλης Ματθαίος του Δημητρίου #995

γάμος 1909

 

Τζουμέζη Χαρίκλεια του Νικολάου (βλέπε δέντρο  "Τζουμέζης Θεοδόσιος") #996

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

111

 

Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου

 

 

 Μητρώο Αρρένων Στενιών 1847-1919

Φ, Φ, Φ, Φ

 

 

112

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου #998

 

 

 Πατήστε εδώ για να δείτε φωτογραφίες της

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

 111

 

Κουτέλης Δημήτριος του Ματθαίου

Χ.Α.

 

Πετράκη Φράγκα του Ιωάννη

 Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ, Φ

112

 

Μπουλμέτης Χρήστος του Ιωάννη (βλέπε δέντρο "Μπουλμέτης Νικόλαος του Ιωάννη") #1000

γάμος 1937

 

Κουτέλη Μαριγούλα του Ματθαίου #998

  Φ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1874

Κουτέλης Νικόλαος του Δημητρίου (Γαμπρούδης)

γάμος 1897

1871

Πολέμη Αννίκα του Μιχαήλ (βλέπε δέντρο  "Πολέμης Παπαλεονάρδος") Πατ. #550

 

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

121

 

Κουτέλη Λασκαρώ του Νικολάου (εκ τεκνοθεσίας) #1001

 

 

Φ, Φ

η Λασκαρώ ήταν τέκνο του Μπέη Δημητρίου του Πέτρου (Πεταγρή) (1181) (βλέπε δέντρο "Μπέης Μιχαήλ")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

 

Ζαννάκης Βασίλειος του Μιχαήλ (από τα Αποίκια)

γάμος 1944

 

Κουτέλη Λασκαρώ του Νικολάου

Φ

 

 

 

 

 

 

 

 Φ

1211

 

Ζαννάκης Νίκος του Βασιλείου

 

 

(κουρέας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

Αλλο δέντρο