μετάβαση στον πλήρη κατάλογο των οικογενειών

 

Απόγονοι Σύμπουρα

 

 

Υπάρχουν οκτώ κλάδοι με το επίθετο Σύμπουρας, αλλά, για τους επικεφαλής αυτών των κλάδων, να μην έχουμε κάποια ακριβή πληροφόρηση για τη μεταξύ τους συγγένεια.

 

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

 

απόγονοι του Σύμπουρα Γεωργίου του Ανδρέα

απόγονοι του Σύμπουρα Γιάκουμου

απόγονοι του Σύμπουρα Γιαννούλη

απόγονοι του Σύμπουρα Δημητρίου του Ανδρέα

απόγονοι του Σύμπουρα ή Μαύρου Αντωνίου του Μιχαήλ

απόγονοι του Σύμπουρα Μιχαήλ του Γεωργίου

απόγονοι του Σύμπουρα Νικολάου του Ιωάννη

απόγονοι του Σύμπουρα Σταματέλλου του Νικολάου

 

 

Το επίθετο "Σύμπουρας" (κατά τον Δ.Ι.Πολέμη) είναι γνωστό από τον 16ο αιώνα σαν "Τσιμπουράκης" και "Σιμπουράκης".

Μέσα στα επόμενα χρόνια πήρε σε ορισμένες περιπτώσεις (άγνωστο πως) τις μορφές "Μαύρος ή Σύμπουρας" και "Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας", με αποτέλεσμα να αποτελέσουν οι μορφές αυτές τρία διαφορετικά επίθετα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το «Σύμπουρας» είναι το παλαιότερο Στενιώτικο επίθετο.

___________________________________________

 

Στο δέντρο «Σύμπουρας Νικόλαος του Ιωάννη» ο πρώτος γιος του Σύμπουρα ή Μπουκουβάλα Αντωνίου του Νικολάου, αναφέρεται σαν Μπουκουβάλας Νικόλαος του Αντωνίου και αποτελεί εφεξής τον επικεφαλής διαφορετικού πλέον δέντρου.

ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ...

ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ

Γιαννούλης

 

(γεν. περίπου το 1750)

ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ

Γεώργιος του Ανδρέα

 

(γεν. περίπου το 1790)

ΣΥΜΠΟΥΡΑΣ

Μιχαήλ του Γεωργίου

 

(γεν. περίπου το 1793)