Ο Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου (151) #186

Τις φωτογραφίες προσέφερε ο κος Δημοσθένης Σύμπουρας

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Φωτογραφία με ημερομηνία Απρίλιος 1916