Η φωτογραφία επάνω προέρχεται από συρραφή τεσσάρων διαφορετικών φωτογραφιών των εικονιζόμενων.

 

Από αριστερά ο Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου (151)

ο Σύμπουρας Νικόλαος του Αντωνίου (152)

η  Σύμπουρα Μαριγούλα του Αντωνίου (155) και

ο Σύμπουρας Γεώργιος του Αντωνίου (154)

Τη φωτογραφία προσέφερε ο κος Δημοσθένης Σύμπουρας

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Τη φωτογραφία επάνω προσέφερε ο κος Γιώργης Σπ. Καρυστινός

 

Τις δύο φωτογραφίες επάνω και αυτή με το πλοίο κάτω προσέφερε ο ανιψιός του κος Διαμαντής Φαλαγκάς.

Η φωτογραφία πάνω δεξιά δεν είναι διαφορετική λήψη αλλά προέρχεται από την αριστερή, για αισθητικούς λόγους.

 

Στη φωτογραφία με το πλοίο υπάρχουν ένθετα πορτραίτα του Γιώργου (δεξιά) και του αδελφού του Νίκου (αριστερά).

Προφανώς οι δύο αδελφοί εργάστηκαν στο πλοίο αυτό.

 

Κάτω αριστερά, μια άλλη φωτογραφία του Γιώργου Σύμπουρα που προσέφερε ο κος Διαμαντής Φαλαγκάς

με οδηγίες στο πίσω μέρος της για να γίνει κάδρο.

Ημερομηνία 19/8/1938

 

Την ίδια φωτογραφία πάνω προσέφερε και ο κος Δημοσθένης Σύμπουρας

 

Τη φωτογραφία επάνω με τον Γιώργη έφιππο

προσέφερε ο ανιψιός του κος Γιώργης Σπ. Καρυστινός