Της Αγίας Ειρήνης, λίγο μετά το 1932

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κυρία Φαλαγκά Αργυρώ του Γεωργίου σύζ. Φαλαγκά Θεοδοσίου του Σταμάτη

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες που επισκέφτηκαν μοναστήρια

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

1. Αγνωστη

2. Αγνωστος

3. Καρυστινού Σμαρώ (Σμαράγδα) του Θεοχάρη (163) #443 και δίπλα της ο σύζυγος της

4. Φαλαγκάς Θεοδόσιος (Ζέης) του Σταματίου (1473) #863 info

5. Χαζάπη Χαρίκλεια του Νικολάου (1225) #1020 info σύζ. Βεστάρχη Δημητρίου του Λεωνίδα 

6. Φαλαγκά Ευτυχία του Θεοδοσίου (14313) - και δίπλα της ο σύζυγος της

Πολέμης Μιχαήλ του Δημητρίου (111263) #30 info

8. Αγνωστος

9. Αγνωστος