Αριστερά

ο Σύμπουρας Δημήτριος του Αντωνίου (151)

δεξιά ο αδελφός του

Σύμπουρας Νικόλαος του Αντωνίου (152)

και καθιστή η μητέρα τους

Χαζάπη Διαμάντη του Νικολάου (1221) σύζ. Σύμπουρα Αντωνίου του Δημητρίου

 

Φωτογραφία με ημερομηνία Απρίλιος του 1916

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο δισέγγονος της κος Δημοσθένης Σύμπουρας

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα

 

 

Η Χαζάπη Διαμάντη του Νικολάου (1221) #182 σύζ. Σύμπουρα Αντωνίου του Δημητρίου

 

Η φωτογραφία αριστερά που προσέφερε άτομο που επιθυμεί την ανωνυμία του, αποτελεί ρετουσαρισμένο τμήμα της παρακάτω φωτογραφίας.

 

Καθιστή είναι η Διαμάντη

Ορθια η κόρη της Σύμπουρα Μαριγούλα του Αντωνίου (155) σύζ. Φαλαγκά Δημοσθένη του Νικολάου.

 

Τη φωτογραφία προσέφερε ο δισέγγονος της κος Δημοσθένης Σύμπουρας