Προσκυνήτριες στον Αη Γιάννη το Σκίνο (φωτογραφία του 1969 περίπου).

 

Τη φωτογραφία προσέφερε η κα Νίκη Αυγουστή Μπάλκα

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία στον Αη Γιάννη τον Σκίνο

 

 

Από αριστερά,

Πίσω όρθιες οι

Πολέμη Ειρήνη του Κωνσταντίνου (141314) #1106 info σύζ. Κουρτέση Ευαγγέλου του Γεωργίου

Κουτσούκου Σοφία του Μιχαήλ (1214) #2216 σύζ. Κυρτάτα Ιακώβου του Πέτρου

Φαλαγκά Μίνα (Ασημίνα) του Θεοδοσίου (14311) #1966 info σύζ. Σαρρή Νικολάου του Αντώνη

Σύμπουρα Μαρουλιώ (Λούλα) του Νικολάου (12213) - σύζ. Φαλαγκά Νικολάου του Λεωνίδα

Φακή Αθηνά του Γεωργίου (12) #761 info σύζ. Σαρρή Δημητρίου του Αντώνη

 

εμπρός καθιστές οι

Κουτσούκου Αθηνά του Δημητρίου (12152) #2235 info σύζ. Μπάλκα Αυγουστή

Δρακάκη Μαρουσώ του Ανδρέα (122161) #2289.

 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άλλη φωτογραφία

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στον κατάλογο των φωτογραφιών

με Στενιώτες που επισκέφτηκαν μοναστήρια

 

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην αρχική σελίδα