Πατέρας:   
Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803  #3970.
Μητέρα:   
Μαρία, 1813  #4011.

12345
Δημήτριος Σαρρής του Αντωνίου, 1852  #1553.
1) Μαριώ του Δημητρίου Σαρρή, 1880
 #678.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.
2) Ασημιώ του Δημητρίου Σαρρή, 1883
 #1428.
3) Στέφανος Σαρρής του Δημητρίου, 1888
 #2421.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Σαρρής,

3966

Ορσα …, 1773

3967

Αντώνιος Σαρρής του Γιαννούλη, 1803

3970

Μαρία, 1813

4011