Παλαιοκρασσάς Ανδρέας του Γεωργίου (Πάππους) (Μπαμπούσκος) (111122) #3488

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

                         

Γεννήθηκε το 1819

 

Δημοτολόγια: D73-5,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EklοKatal-2, EklοKatal-4, EklοKatal-6, EK65-2, EK72-2,

 

Επάγγελμα: Ναυτικός

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (2), OTM455, OTM462, OTM486,

 

Γάμος με την Λογοθέτη Μαρία του Νικολάου (11) #985 τέσσερα τέκνα

 

Παρεπώνυμο: Μπαμπούσκος , Πάππους

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα