Σύμπουρας Γεώργιος του Μιχαήλ (11) #3134

 

 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Γεννήθηκε το 1821

 

Επάγγελμα: ναύτης

 

Δημοτολόγια: D53-2, D73-5,

 

Εκλογικοί κατάλογοι: EK65-2, EK72-2, EK-772, EK-902,

 

Μητρώα εκκλησιών: OTM374 (3), OTM462, OTM486,

 

Γάμος με την Λογοθέτη Φρατζέσκα του Νικολάου (14) #988 πέντε τέκνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα